Tin PTC1

Video clip: Chỉ thị của EVN về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn

VP PTC1  25/07/2022 04:59:04 PM 
Ngày 22/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Chỉ thị số: 4055/CT-EVN về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn.