Tin PTC1

Thông báo: Về việc tuyển dụng lao động quản lý và vận hành trạm biến áp 220kV-500kV năm 2022 (đợt 2)

VP PTC1  16/12/2022 11:16:08 AM