Tin PTC1

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động quản lý và vận hành trạm biến áp 220kV-500kV năm 2022 (đợt 2)

VP PTC1  01/12/2022 07:34:18 AM