Tin PTC1

Nhân Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2022: Cảm xúc tháng Năm

VP PTC1  12/05/2022 05:12:36 PM 
Thân tặng anh chị em Đội Thao tác lưu động Hà Giang; đội Truyền tải điện TP. Hà Giang - TTĐ Đông Bắc 3, Công ty Truyền tải điện 1!