Tin PTC1

PHÓNG SỰ ẢNH: Huấn luyện nghiệp vụ và thực tâp phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2019 tại Truyền tải điện Đông Bắc 2

Đỗ Hồng Thành - TTĐ Đông Bắc 2  17/12/2019 06:43:25 AM 
Thực hiện các quy định của Nhà nước, ngành điện về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). Nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm cho lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở, chủ động trong công tác PCCC&CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Hàng năm, Truyền tải điện (TTĐ) Đông Bắc 2 luôn luôn quan tâm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Thành phần tham gia huấn luyện để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH bao gồm toàn thể đội viên, chỉ huy đội PCCC&CNCH cơ sở của các cơ sở trực thuộc. Thành phần tham gia thực tập phương án PCCC&CNCH gồm toàn thể CBCNV thuộc TTĐ Đông Bắc 2, lực lượng bảo vệ tại các trạm biến áp (TBA) cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp tại các địa phương - nơi có cơ sở Truyền tải điện đóng quân.
Sau đây là một số hình ảnh ghi lại kết quả thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2019 tại TTĐ Đông Bắc 2.Kiểm tra đưa vào nghiệm thu hoạt động hệ thống giàn phun sương MBA AT2 tại TBA 220kV Đình VũHuấn luyện nghiệp vụ PCCC tai TBA 220kV Đồng Hòa và khối Văn phòng TTĐ Đông Bắc 2Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH tại TBA 220kV Hải Dương và Hải Dương 2Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH tại TBA 220kV Phố NốiHuấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH tại TBA 220kV Phố NốiLực lượng phòng PCCC&CNCH cơ sở chuẩn bị trước khi thực tập phương án tại TBA 220kV Đồng Hòa


Lực lượng chuyên nghiệp chuẩn bị trước khi thực tập phương án tại TBA 220kV Đồng HòaThực tập phương án PCCC&CNCH tại TBA 220kV Vật CáchThực tập phương án PCCC&CNCH tại TBA 220kV Hải DươngThực tập phương án PCCC&CNCH tại đội TTĐ An DươngSơ tán vận chuyển hàng hóa khi có cháyLực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai phương tiện chữa cháyThực tập phương án PCCC&CNCH tại đội TTĐ An DươngKíp vận hành TBA 220kV Đồng Hòa trực tiếp thực tập phương án PCCC&CNCHThực tập phương án PCCC&CNCH tại đội TTĐ An DươngLực lượng Bảo vệ TBA 500kV Phố Nối tham gia phối hợp thực tập phương ánChỉ huy thực tập phương án tại TBA 220kV Đồng HòaCảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng phối hợp thực tập phương án tại TBA 220kV Vật CáchHọp rút kinh nghiệm sau thực tập phương án PCCC&CNCH tại TBA 220kV Đồng HòaHọp rút kinh nghiệm sau thực tập phương án PCCC&CNCH tại TBA 220kV Vật CáchHọp rút kinh nghiệm sau thực tập phương án PCCC&CNCH tại đội TTĐ An DươngThu dọn các phương tiện sau thực tập phương án