Tin PTC1

Thông báo mời thu xếp vốn cho các dự án lưới truyền tải điện

PTC1  02/03/2020 05:31:44 PM 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 12 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: Lehonghuong@npt.evn.vn để được nhận miễn phí 12 HSYC tương ứng với 12 dự án.

Thời gian nhận HSYC từ ngày 27/02/2020.

Thời hạn nộp HSĐX từ ngày 16/3/2020 đến ngày 24/3/2020 tùy từng dự án, cụ thể như sau:

Thông báo mời thu xếp vốn cho các dự án lưới truyền tải điện

TT

Tên dự án

TMĐT

(tỷ đồng)

Số tiền vay (tỷ đồng)

Thời hạn nộp HSĐX

1

ĐZ 220 kV mạch kép đấu nối trạm 220 kV Bắc Quang

309

180

10h ngày 16/3/2020

2

Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220 kV Sơn Tây - Hòa Bình

480

250

10h ngày 16/3/2020

3

Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn;
Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang

553

360

10h ngày 17/3/2020

4

Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh

495

250

10h ngày 17/3/2020

5

Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông

481

250

10h ngày 18/3/2020

6

Trạm biến áp 220 kV Hải Châu và đường dây 220 kV Hòa Khánh - Hải Châu

1.263

600

10h ngày 19/3/2020

7

Trạm biến áp 220 kV Duy Xuyên và đấu nối

347

200

10h ngày 19/3/2020

8

Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đấu nối

360

210

10h ngày 20/3/2020

9

Đường dây 500 kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây

317

180

10h ngày 23/3/2020

10

Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh

376

240

10h ngày 23/3/2020

11

Trạm biến áp 220 kV An Phước

358

230

10h ngày 24/3/2020

12

Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối

396

240

10h ngày 24/3/2020