Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

PTC1 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021

Manh Hùng - VP PTC1
Sáng ngày 26/3/2021 tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2020.

Tham dự Hội nghị về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đ/c Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Công đoàn, và đại diện của các phòng ban chức năng của EVNNPT.

Về phía PTC1 có đ/c Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; Đ/c Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn; Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PTC1 cùng 198 đại biểu đến từ các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động toàn Công ty;Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; Tình hình sử dụng Quỹ tương trợ xã hội PTC1 năm 2020; Báo cáo công tác phương hướng và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Tình hình sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020; Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các cấp trong Công ty, tổng hợp giải đáp các kiến nghị của HNNLĐ đơn vị các cấp; Thông qua một số vấn đề sửa đổi bổ sung liên quan đến Quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện của PTC1.Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó giám đốc PTC1 trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Theo đó, Năm 2020 PTC1 quản lý vận hành với khối lượng nhiều, nhưng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để đưa các chỉ tiêu này ngày càng tốt hơn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt so với kế hoạch. PTC1 đã chuyển thao tác xa 7/7 trạm biến áp. Tổng số các trạm điều khiển xa lũy kế đến hết năm 2020 của Công ty là: 33 trạm/tổng số 55 trạm đạt 60%. Năng suất lao động: Chỉ tiêu lao động bình quân năm 2020 là 2.037/2.087 người KH, vượt kế hoạch giao và tiết kiệm 109 người so với định mức (tương đương 5,1%).

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn xã hội phải cách ly vì dịch bênh Covid -19 nhưng PTC1 đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất Tổng công ty giao như: Đã đóng điện, đưa vào vận hành kịp thời nhiều công trình, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho lưới truyền tải điện như: Lắp đặt, đóng điện vận hành MBA 500kV-600MVA tại TBA 500kV Nho Quan. Đóng điện các công trình di chuyển tụ bù phục vụ đảm bảo chất lượng điện năng tại các TBA 220kV để đảm bảo mua điện Trung Quốc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2020: Di chuyển giàn tụ bù ngang TBN102 - 50MVA từ trạm 500kV Thường Tín để lắp đặt vận hành tại trạm 220kV Vĩnh Yên (06/04/2020); + Di chuyển giàn tụ bù ngang TBN101 - 25MVA từ trạm 220kV Vĩnh Yên để lắp đặt vận hành tại trạm 220kV Yên Bái ...; Xây dựng quy định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ trực ban vận hành B0x trong công tác quản lý vận hành TBA. Hoàn thành công tác xây dựng bộ chỉ số KPI bổ sung trong hệ thống đánh giá hiệu quả công việc khối Công ty truyền tải điện; Công tác tài chính và nâng cao hiệu quả SXKD: PTC1 thực hiện tốt các nội dung về nâng cao hiệu quả tài chính. PTC1 thực hiện đạt 100% chi phí khoán theo kế hoạch.Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch Công đoàn PTC1, Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động các cấp năm 2020; Tình hình thực hiện TƯLĐTT, chế độ chính sách cho người lao động năm 2020

Công tác ĐTXD đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Năm 2020, PTC1 thực hiện 49 dự án với giá trị là 446,735/437,361 KH tỷ đồng đạt 102% kế hoạch giao. Đặc biệt ngày 21/12/2020 PTC1 đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng công trình “Nâng tải khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông”, đóng góp vào thành tích kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Điện lực Việt Nam và hoàn thành kế hoạch SXKD-ĐTPT giai đoạn 2018-2020. Quyết toán hoàn thành 12/10 dự án, vượt kế hoạch giao….Đời sống và việc làm của CBCNV được ổn định, nâng cao góp phần vào việc thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động, an toàn trong vận hành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Công ty cũng nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ những tồn tại và hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Hệ thống truyền tải điện quốc gia vẫn còn tình trạng vận hành đầy và quá tải, một số khu vực chưa đảm bảo tiêu chí N-1. Tình trạng điện áp thấp, điện áp cao và dòng ngắn mạch tăng cao tại một số khu vực vẫn chưa được xử lý dứt điểm; Sự cố có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên vẫn còn nhiều sự cố do nguyên nhân chủ quan; TTĐN vượt chỉ tiêu KH, xuất phát từ phương thức vận hành bất lợi truyền tải cao trên lưới 500kV Bắc - Nam, một số công trình ĐTXD còn vào chậm tiến độ so với yêu cầu cũng đã ảnh hưởng đến công tác giảm TTĐN...

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 PTC1 đặt mục tiêu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, PTC1 nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2021 do Tổng công ty giao; Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT trong toàn Công ty; Đảm bảo thu nhập theo qui định...Đ/c Trần Mạnh Duy - Trưởng ban Thanh tra nhân dân PTC1 báo cáo tình hình sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020, phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021


Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trực thuộc PTC1 đã được tổ chức đúng trình tự nội dung quy định, thể hiện tính dân chủ trực tiếp của NLĐ. Qua Hội nghị, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và kiểm tra giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Các tham luận tại HN đã đóng góp ý kiến về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến NLĐ đó là: Nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho CBCNV trong Công ty. Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp phát triển sản xuất và tài chính công khai các nguồn quỹ (quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ tương trợ) tại đơn vị đang quản lý sử dụng; báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; đánh giá tình hình đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp ý kiến về nội quy, các quy chế, quy định và Thỏa ước Lao động tập thể của EVNNPT ban hành năm 2019.Đ/c Tô Thế Cường - Giám đốc TTĐ Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghị

Quá trình vận dụng thực hiện Thoả ước lao động tập thể trong toàn PTC1 đã thể hiện được tính cộng đồng trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động; tạo điều kiện cho người lao động đạt được những lợi ích ngày một cao hơn; thể hiện tính pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Công ty Truyền tải điện 1.Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của PTC1 trong năm 2020. Trong đó là điểm sáng trong công tác thực hiện mục tiêu kép trước và trong đại dịch Covid lần thứ 3 vừa qua, vừa phòng và chống dịch thành công vừa đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới TTĐ. Có hai đơn vị TTĐ trực thuộc nằm trong tâm dịch nhưng không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra! Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chính quyền chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2021 như: triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 – 2025); Hoàn thành tốt chủ đề năm 2021 của EVNNPT: “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” - đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD – Tài chính – ĐTXD, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng. Một số thông tin, định hướng trong điều kiện mới, su hướng chung của thời đại, một số chính sách mới trong qui chế tiền lương của Tổng công ty...Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Thay mặt CBCNV Công ty Truyền tải điện 1, đồng chí Nguyễn Phúc An – Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Chủ tịch Công đoàn EVNNNPT, theo đó sẽ đưa những ý kiến chỉ đạo đó vào nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2021.

Cũng tại HN này, các đại biểu đã nghe công bố QĐ thành lập Tổ đối thoại; chứng kiến lễ biểu dương, khen thưởng các danh hiệu thi đua cấp EVN, EVNNPT; Các cá nhân có thành tích thực hiện tốt CT 05 BCT; Các TBA và Đội TTĐ tiêu biểu;Đ/c Nguyễn Thành Ước - Thay mặt ban ký hội nghị trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo Tổng kết phong trào nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2019 – 2021 do Trưởng ban nữ công Công ty trình bày, ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cán bộ nữ công trong Công ty, Công đoàn Công ty có quyết định công nhận và tuyên dương 40 cán bộ nữ công tiêu biểu của Công ty TTĐ 1.Đ/c Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Nữ công PTC1 trình bày báo cáo tổng kết phong trào nữ CNVC-LĐ giai đoạn 2019 - 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tại văn bản số: 726/EVNNPT-TCNS ngày 12/3/2021 về việc ký cam kết thực hiện VHDN trong EVNNPT năm 2021. Tại Hội nghị Ban giám đốc cùng các đ/c Trưởng phòng và Giám đốc các TTĐ trực thuộc đã ký văn bản cam kết thực hiện Văn hóa EVNNPT.Ban giám đốc cùng các đ/c Trưởng phòng và Giám đốc các TTĐ trực thuộc ký văn bản cam kết thực hiện Văn hóa EVNNPT

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo PTC1, đ/c Nguyễn Phúc An, Giám đốc công ty, đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết về các ý kiến đóng góp về dự thảo Nội qui lao động và dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT. Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNVC-LĐ PTC1 phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần thi đua lao động sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập PTC1 (01/05/1981 – 01/05/2021)./.
Một số hình ảnh hội nghịHội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

Ban thư ký Hội nghịToàn cảnh Hội nghịĐ/c Nguyễn Anh Tú - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 trình bày nội dung giải đáp các kiến nghị HNNLĐ các cấpKhen thưởng các danh hiệu thi đuaĐ/c Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 chụp ảnh lưu niệm cùng Nữ CBCNV tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2021
Số lượt đọc:  942  -  Cập nhật lần cuối:  29/03/2021 05:48:31 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết