Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

PTC1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật – An toàn TBA năm 2018

VP - PTC1
Ngày 28/3/2019 tại Thanh Hóa, Công ty Truyền tải điện (PTC1) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật – An toàn TBA năm 2018. Tham dự Hội nghị có 125 đại biểu đến từ các phòng ban Công ty và 11 Truyền tải điện (TTĐ) trực thuộc (Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trạm biến áp (TBA), Trưởng phòng Kỹ thuật, CBKT phụ trách TBA thuộc phòng Kỹ thuật, Trạm trưởng, Trạm phó TBA, Trưởng các Trung tâm vận hành). Đồng chí Hoàng Xuân Khôi, Phó Giám đốc kỹ thuật chủ trì Hội nghị.Đ/c Phạm Quang Hòa, Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 trình bày báo cáo đánh giá Tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật và vận hành TBA năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hòa – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty đã trình bày báo cáo đánh giá tổng kết công tác quản lý kỹ thuật và vận hành TBA năm 2018. Theo đó trong năm 2018 tình hình quản lý kỹ thuật, vận hành TBA đã dần phù hợp với tình hình vận hành, mô hình tổ chức mới chuyển sang thao tác xa 11 TBA, thành lập thêm 6 Trung tâm vận hành (TTVH) và rút người tại các TBA không người trực, đưa tổng số trạm điều khiển xa với tiêu chí không người trực là 16 TBA.

Phân tích nguyên nhân đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi của các đơn vị và đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay của đơn vị để kiểm soát được các nguy cơ sự cố. Báo cáo đã đề ra 11 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định lưới Truyền tải điện năm 2019.Đ/c Phạm Thanh Tùng, Trưởng phòng An toàn PTC1 trình bày Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Sau phần báo cáo của phòng Kỹ thuật và một số phòng chức năng Công ty, các Truyền tải điện đã có các tham luận về các giải pháp quản lý kỹ thuật đã và đang được thực hiện tại đơn vị, các nội dung chưa làm được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; phân tích nguyên nhân về mặt quản lý đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi của các đơn vị; đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay của đơn vị để kiểm soát được các nguy cơ sự cố; đánh giá hiệu quả các giải pháp kỹ thuật đã triển khai thực hiện và đề xuất bổ sung các giải pháp ngăn ngừa sự cố năm 2019 với báo cáo với các chuyên đề như sau:
- Truyền tải điện Hà Nội với chuyên đề: “Kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành an toàn các thiết bị trung áp trong TBA”
- Truyền tải điện Hà Tĩnh với chuyên đề: “Công tác hoàn công bản vẽ Nhị thứ, lập và duyệt phương án thi công để đảm bảo công tác thi công phần nhị thứ an toàn”.
- Truyền tải điện Ninh Bình với chuyên đề: “Công tác lập và duyệt phiếu thao tác mẫu, công tác kiểm tra, giám sát thao tác trong TBA đảm bảo an toàn”.
- Truyền tải điện Tây Bắc 2 với chuyên đề: “Công tác giám sát và nghiệm thu các đội công tác (NPTS, đơn vị khác) và thi công tại TBA”
- Truyền tải điện Thanh Hóa đưa ra chuyên đề : “Công tác tổ chức thực hiện TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA”
- Truyền tải điện Đông Bắc 1 với “Kinh nghiệm trong công tác lập biên bản, phương án kỹ thuật SCL trong các TBA”Đ/c Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc Quản lý điều hành PTC1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc Quản lý điều hành Công ty đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2018 của các đơn vị. Các chỉ tiêu sự cố đạt thấp hơn mức Tổng công ty giao, không để xảy ra các sự cố lặp lại. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Tập đoàn, Tổng công ty là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện Quốc gia” và Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV của Tổng công ty ngày 21/12/2018 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; nâng cao trình độ quản lý tiên tiến và quản trị hiện đại.Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc kỹ thuật PTC1 kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty yêu cầu các Phòng chức năng, các đơn vị TTĐ trực thuộc tập trung thực hiện Chủ đề năm 2019 của EVNNPT là: “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” và 11 nhóm giải pháp về quản lý kỹ thuật, vận hành TBA cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019 nhằm đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, đảm bảo đạt các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu suất sự cố trạm biến áp năm 2019./.
Một số hình ảnhĐ/c Phạm Quang Hiếu, Trưởng phòng Điều Độ PTC1 trình bày Báo cáo chuyên đề tại Hội nghịĐ/c Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc TTĐ Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật TTĐ Thanh Hóa trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Đinh Văn Thái, Phó Giám đốc TTĐ Hà Tĩnh trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc TTĐ Ninh Bình trình bày tham luận tại Hội nghị


Số lượt đọc:  339  -  Cập nhật lần cuối:  01/04/2019 10:24:42 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết