Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

PTC1 thực hiện tốt công tác phòng ngừa và tổ chức tốt hiệu quả hoạt động PCCC

Kiều Hương - Mạnh Hùng
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới truyền tải điện các tỉnh khu vực phía Bắc từ đèo Ngang (hết địa phận tỉnh Hà Tĩnh) trở ra, bao gồm các trạm biến áp (TBA) và đường dây 220 kV và 500 kV. Với khối lượng quản lý vận hành lớn như vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho con người, tài sản và thiết bị luôn được chú trọng, coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.Chuẩn bị hiện trường diễn tập công tác PCCC tại TBA 220kV Mường Tè

Nhận thức được công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người và tài sản, PTC1 luôn coi công tác PCCC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng thời xây dựng mạng lưới PCCC rộng khắp đến từng đơn vị trực thuộc. Thực hiện sự phân công của Giám đốc, Công ty đã giao nhiệm vụ cho 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác KTAT-BHLĐ, trong đó có công tác PCCC&CNCH. Phòng An toàn PTC1 có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác KTAT&BHLĐ, trong phòng phân công 01 chuyên viên theo dõi trực tiếp công tác PCCC&CNCH, tại các Truyền tải điện phân công cán bộ an toàn kiêm nhiệm quản lý công tác PCCC&CNCH.

Có thể nói, trong những năm qua, PTC1 luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ an toàn PCCC và CNCH; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy. Hiện nay, tại các đơn vị trong PTC1 đều tổ chức Đội PCCC cơ sở, đối với đơn vị có dưới 10 người và tại các trạm biến áp thì 100% quân số đều là đội viên, các cơ sở khác đảm bảo tối thiểu 10 người. Tổng số Đội PCCC trong PTC1 hiện nay là 114 cơ sở, với 1.681 đội viên. Người có chức danh chỉ huy chữa cháy và đội viên đội PCCC các cơ sở trong PTC1 đều được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp Giấy chứng nhận định kỳ 02 năm, huấn luyện CNCH và cấp Giấy chứng nhận định kỳ 5 năm. Tại các trạm biến áp (thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ) còn được huấn luyện bổ sung về quy trình vận hành hệ thống chữa cháy hiện có tại trạm; hằng quý được ôn luyện các kiến thức về PCCC, tổ chức diễn tập sự cố kết hợp với PCCC theo các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế. Trong phương án diễn tập PCCC đều lồng ghép nội dung cấp cứu người bị nạn trong đám cháy. Công nhân quản lý vận hành đường dây đều phải huấn luyện và cấp chứng chỉ bơi lội, hằng năm được ôn luyện bổ sung. Tại các trạm, đội đều có tủ thuốc và một số dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu.Tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn điện hàng năm cho toàn thể CBCNV trong Công ty

Bên cạnh đó, PTC1 cũng tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các đơn vị trực thuộc. Hàng quý Công ty chấm điểm công tác thi đua đều lồng ghép nội dung PCCC, coi đây là một trong các tiêu chí của công tác an toàn cho con người, tài sản và thiết bị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ sở tự kiểm tra 313 lượt; cơ quan chức năng kiểm tra 26 lượt; 88 biên bản kiểm tra được lập. Các trạm biến áp kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động (giàn phun sương) ít nhất 01 lần/năm kết hợp trong các đợt cắt điện thí nghiệm định kỳ máy biến áp; hằng tháng kiểm tra các phương tiện PCCC theo TCVN 3890-2009; hằng tuần kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng nước; hằng ngày kiểm tra sự hoạt động bình thường của tất cả các phương tiện, thiết bị PCCC trong vận hành tại trạm biến áp.Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ an toàn PCCC và CNCH tại các TBA, đội Thao tác Lưu động

PTC1 cũng chú trọng công tác quản lý hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH ở đơn vị. Phương tiện, thiết bị PCCC được trang bị đúng theo thiết kế đã được thẩm duyệt. Trong trường hợp cơ sở không thuộc diện phải duyệt thiết kế PCCC thì căn cứ TCVN 3890-2009 để trang bị. Trong những tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện bảo dưỡng toàn bộ hệ thống chữa cháy, báo cháy tại các trạm biến áp, kho vật tư. Các phương tiện chữa cháy được bố trí hợp lý tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy sử dụng, không bị mưa nắng tác động trực tiếp và các vật khác cản trở. Hệ thống chữa cháy, báo cháy đều xây dựng quy trình vận hành cụ thể và được hướng dẫn sử dụng cho đội PCCC cơ sở.

Trong thời gian tới, để chấp hành đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của ngành, Công ty sẽ triển khai thực hiện các nội dung sau: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác phòng ngừa sự cố, không để xảy ra cháy, nổ do các nguyên nhân chủ quan; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mỗi CB-CNV tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, của ngành và của Công ty trong công tác PCCC&CNCH; Thực hiện tuyên truyền trong nhân dân để hạn chế thấp nhất các vụ cháy trong hành lang an toàn lưới điện; Huấn luyện, thực tập PCCC&CNCH tại các cơ sở theo đúng quy định; Các cơ sở rà soát, kiện toàn việc lập, phê duyệt Phương án CNCH theo đúng quy định; Công ty tập trung thực hiện bảo dưỡng hệ thống chữa cháy và báo cháy định kỳ năm 2021; Mua sắm, cấp phương tiện PCCC&CNCH đúng theo kế hoạch trong năm 2021; Hoàn thiện, kiện toàn phần mềm PCCC. Các cơ sở thực hiện cập nhật thường xuyên phần mềm để có số liệu chính xác phục vụ cho việc cung cấp thông tin báo cáo; Thống kê, mua bảo hiểm cháy, nổ theo quy định.Tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị PCCC & CNCH

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác PCCC qua huấn luyện, tuyên truyền toàn thể CBCNV PTC1 đã chủ động nắm bắt được tình hình, cách phòng chống cháy nổ và cách xử lý đám cháy. Trong mọi tình huống có thể bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Không chỉ hạn chế rủi ro xảy ra cháy nổ, phòng cháy chữa cháy còn mang một ý nghĩa tích cực đó là giúp con người trong tập thể PTC1 cũng như cộng đồng gắn kết với nhau./.
Số lượt đọc:  61  -  Cập nhật lần cuối:  04/10/2021 03:59:40 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết