Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

PTC1 chú trọng, lấy việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng làm nòng cốt để lãnh đạo toàn diện năm 2021

Mạnh Hùng - Kiều Hương
Sáng 12/01/2022 Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Lê Phú - Phó bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công Tuyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc PTC1.Đ/c Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc EVNNPT đồng chủ trì Hội nghị

Về phía Lãnh đạo EVNNPT có đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc EVNNPT; đ/c Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên HĐTV; đ/c Bùi Văn Kiên - Phó tổng giám đốc; đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn.

Về phía Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) có đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1; đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc PTC1; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc PTC1.Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết:

* Về công tác xây dựng Đảng:
Trong năm 2021 công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy PTC1 chú trọng, lấy việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng làm nòng cốt để lãnh đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC1 trinhg bày báo cáo công tác Đảng và công tác chuyên môn tại Hội nghị

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo kịp thời, đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ; hoàn thành việc kiện toàn bộ máy giúp việc công tác Đảng theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT; Hoàn thiện xây dựng bản mô tả công việc và vị trí chức danh khối Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Năm 2021 đã kiện toàn đổi tên 04 Chi bộ để phù hợp yêu cầu thực tế mô hình sản xuất; chuẩn y bầu bổ sung 03 đồng chí cấp ủy thuộc Đảng bộ bộ phận và 04 đồng chí cấp ủy thuộc chi bộ; bổ nhiệm 33 cán bộ; điều động và bổ nhiệm 12 cán bộ; bổ nhiệm lại 73 cán bộ.

Sinh hoạt cấp ủy được duy trì và theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng đã kết nạp được 21 đảng viên vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và lý luận chính trị được Đảng ủy triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí được tăng cường. Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt triển khai Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 29/01/2021 của Đảng ủy EVNNPT về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ EVNNPT; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với 61 tổ chức đảng và 263 đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng được mở rộng có chiều sâu, góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên chủ động tham gia góp ý, xây dựng các đề án, văn bản về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến CBCNV; thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ ốm đau, gặp khó khăn. Làm tốt công tác an sinh xã hội, động viên người lao động đóng góp chương trình “Triệu liều vacccine cho công nhân nghèo” và “Đóng góp vào quỹ vacccine phòng Covid-19”, tham gia ủng hộ đơn vị bạn trong đại dịch Covid-19 lần thứ 4 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đồng hành cùng Công ty vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới Truyền tải điện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ PTC1.

* Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Báo cáo tại Hội nghị Đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2021 Sản lượng điện truyền tải thực hiện đạt 95,88 tỷ kWh vượt kế hoạch năm 2021 là 1,23% và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020; về tổn thất điện năng, năm 2021 thực hiện 1,99%, thấp hơn 0,16% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn 0,11% so với kế hoạch giao. Không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoach EVNNPT giao. Hoàn thành chuyển thao tác xa 04 trạm biến áp 220kV đạt 100% kế hoạch. Công tác đào tạo gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, một số hạng mục đào tạo không thể thực hiện tập trung, do đó, PTC1 đã chủ động chuyển từ hình thức đào tạo tập trung sang đào tạo online, kết quả thực hiện: về phần đào tạo chung đã hoàn thành 12/13 danh mục, phần đào tạo riêng đã hoàn thành 61/62 danh mục đạt 98,04%, 01 danh mục EVNNPT đã có văn bản chỉ đạo chuyển tiếp thực hiện năm 2022. Trong công tác ĐTXD đã khởi công 18 dự án, đóng điện 14 dự án.

Về thực hiện chủ đề năm là Chuyển đổi số và Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Công tác truyền thông, tuyên truyền, thanh tra bảo vệ và pháp chế, văn hóa doanh nghiệp đã được Công ty và các đơn vị chú trọng và đẩy mạnh triển khai thực hiện và đều đạt kế hoạch đề ra.Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Bí thư đảng bộ bộ phận - Giám đốc TTĐ Tây Bắc trình bày tham luận online qua Hội nghị truyền hình

Tại Hội nghị các báo cáo tham luận trong Công ty tập trung vào một số giải pháp nhằm thực hiện những bất cập, tồn tại trong năm 2021, hướng đến năm 2022 thích ứng an toàn nhằm đáp ứng công tác quản lý vận hành lưới TTĐ an toàn, liên tục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận những thành tích ban Lãnh đạo và toàn thể các CBCNV PTC1 đã vượt qua các khó khăn của đại dịch Covid-19 góp phần cùng EVNNPT để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Bước sang năm 2022, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu Đảng bộ PTC1 tích cực đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai các nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, gắn với tình hình thực tế từng đơn vị; tổ chức thực hiện nghị quyết, các chủ trương của Đảng thông qua các chương trình hành động cụ thể, các phong trào thi đua, đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, thật sự gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã được Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy EVN chỉ ra. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận nghiệp vụ và công tác quản lý và phát triển đảng viên.Đ/c Đố Công Tố - Trưởng phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin PTC1 trình bày tham luận tại Hội nghị

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu PTC1 Tiếp tục quán triệt các CBCNV tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính Phủ, Bộ Y tế, Chính quyền địa phương, EVN, EVNNPT; đẩy nhanh tiến độ, sớm tiêm Vắc xin COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho toàn bộ các CBCNV.

Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt trong bối cảnh lưới điện miền Bắc có khả năng vận hành quá tải vào mùa hè năm 2022. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tiếp tục áp dụng các giải pháp để giảm sự cố trên lưới điện, đặc biệt là sự cố do sét. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện. Đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV trong Công ty.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT, đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết trước mắt PTC1 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng trực thuộc, PTC1 sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cùng tại Hội nghị đ/c Nguyễn Toàn Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn PTC1 thay mặt lãnh đạo PTC1 Phát động phong trào thi đua năm 2021. Hội nghị đã công bố và trao các Quyết định khen thường, do điều kiện không cho phép, các quyết định, trao thưởng không thực hiện tại Hội nghị, do đó công tác trao thưởng được chuyển về các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc.Thừa ủy quyền đ/c Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc EVNNPT trao cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho đại diện PTC1

Thay mặt PTC1, đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm sâu sắc mà Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo EVNNPT đã luôn dành cho PTC1. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT để đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cũng như những giải pháp triển khai để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2022 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn của lưới truyền tải điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đồng thời Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Phúc An cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong PTC1 phát huy nội lực đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt thích ứng hoàn cảnh, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2022./.
Một số hình ảnh tại Hội nghịToàn cảnh Hội nghịĐ/c Trần Mạnh Duy - UVBCH - Chánh Văn phòng PTC1 khai mạc Hội nghịĐiểm cầu Hội nghị tại phòng họp B, trụ sở PTC1Các điểm cầu Hội nghị Tổng kết các TTĐ trực thuộc PTC1Đ/c Lê Thế Huy - Phó phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 đọc các quyết định khen thường năm 2021 cho PTC1Đ/c Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc EVNNPT tặng quà Tết đến đại diện CBCNV PTC1Đ/c Nguyễn Toàn Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn PTC1 thay mặt lãnh đạo PTC1 Phát động phong trào thi đua năm 2022
Số lượt đọc:  276  -  Cập nhật lần cuối:  15/01/2022 08:23:41 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết