Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Hoàn thành đợt kiểm tra tại Đảng ủy PTC1

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), trong các ngày 13-16-21/7/2021, Đảng uỷ EVNNPT đã kiểm tra Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về công tác ban hành, triển khai thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số công tác trọng tâm khác.Toàn cảnh buổi làm việc đợt 1 ngày 13/7/2021

Thành phần tổ kiểm tra Đảng uỷ EVNNPT gồm có đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng uỷ - tổ trưởng; đ/c Phan Lê Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế - tổ phó; đ/c Đặng Vũ Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Ban VT và CNTT, các đ/c chuyên viên Ban TCNS, chuyên viên cơ quan UBKT Đảng ủy EVNNPT. Về phía Đảng bộ PTC1 có đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty; đ/c Phạm Quang Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng, Phó Giám đốc Công ty; các đ/c trong Ban thường vụ Đảng uỷ PTC1, Bí thư Chi bộ phòng Viễn thông và CNTT, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐ hòa Bình – 02 tổ chức Đảng trực thuộc được kiểm tra lần này.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19, để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra mà vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Đảng, tổ kiểm tra đã tiến hành bằng hình thức online, tổ đã chia thành 03 đợt để đảm bảo công tác kiểm tra được chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. Trước khi tiến hành làm việc online, các tài liệu phục vụ cho đợt kiểm tra lần này đã được ĐU PTC1 chuẩn bị theo đề cương, sau khi được tổ kiểm tra thông qua nội dung, Đảng ủy PTC1 chuyển toàn bộ tài liệu tới tổ kiểm tra theo yêu cầu, bao gồm: Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 trong công tác ban hành và triển khai thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; công tác phát triển, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động trong công tác quản lý vận hành đường dâyĐ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc PTC1 trình bày báo online qua HNTH với tổ Kiểm tra ĐU EVNNPT

Đợt làm việc được chia làm 3 giai đoạn: Đợt 1: Sáng ngày 13/7/2021, tổ kiểm tra đã nghe đồng chí Bí thư ĐU PTC1 trình bày báo cáo theo đề cương và hình ảnh hóa bằng video slide minh họa; cho ý kiến thảo luận, đề nghị giải trình, làm rõ các nội dung được nêu trong báo cáo của Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư trong việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung được kiểm tra. Đồng thời nêu kế hoạch, nội dung kiểm tra 02 tổ chức Đảng trực thuộc ĐB PTC1 về việc triển khai thực hiện các nội dung được đề cập trong báo cáo.Đợt 2: Sáng ngày 16/7/2021, với hình thức online, tổ kiểm tra tiến hành làm việc với 02 tổ chức Đảng: Chi bộ phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin, Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) TTĐ Hòa Bình về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản đầu nhiệm kỳ, việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; công tác phát triển, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động trong công tác quản lý vận hành đường dây.

Sau khi nghe báo cáo, tổ kiểm tra đã cho ý kiến về việc triển khai thực hiện, công tác chuẩn bị và chất vấn những vấn đề chưa rõ; Đại diện 02 tổ chức Đảng đã trả lời các ý kiến của thành viên tổ kiểm tra, làm rõ các nội dung mà tổ kiểm tra yêu cầu.Tổ kiểm tra làm việc bằng hình thức online

Đợt 3: Sáng ngày 21/7/2021, tổ kiểm tra có buổi làm việc cuối cùng. Các thành viên tổ kiểm tra nêu kết quả, những tồn tại của quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu. Cụ thể: Đảng bộ PTC1 đã làm tốt công tác xây dựng, triển khai các văn bản đầu nhiệm kỳ tới các tổ chức Đảng trực thuộc được thực hiện kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ đạt hiệu quả cao. Việc triển khai thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ đã có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị đúng theo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT.

Về công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được chú trọng, tuân thủ, bám sát các qui định, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, cấp ủy, các tổ chức Đảng phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, cấp ủy được qui hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, kiện toàn kịp thời, đồng bộ giữa Đảng và chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đảng bộ PTC1 triển khai và thực hiện tốt việc ứng dụng chuyển đổi số nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đáp ứng sự phát triển của Công ty trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Đ/c Phan Văn Duyệt - Phó bí thư chi bộ Viến thông và Công nghệ thông tin PTC1 trình bày báo cáo

Công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ đã được Đảng bộ thường xuyên chú trọng, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm số đảng viên được kết nạp đều đảm bảo về số lượng và chất lượng, không có đảng viên nào vi phạm qui định 126-QĐ/TW và không có đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng vì vi phạm Chỉ thị 28-CT/TW. Từ 2017 đến 6/2021, Đảng bộ PTC1 đã kết nạp được 115 đảng viên, chuyển chính thức cho 129 đảng viên dự bị.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng hướng dẫn 21-HD/TW ngày 21/10/2019 và của Đảng ủy cấp trên, việc đánh giá được gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW; công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Từ năm 2017 đến năm 2020, tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 96,41%), trong đó tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh bình quân là 24,61%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân là 97,83%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân là 20,1%. Số các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 15 – 20%, không có tổ chức Đảng, đảng viên yếu kém.Về công tác tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động trong công tác quản lý vận hành đường dây: Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây như: Sử dụng UAV trong công tác kiểm tra đường dây ở vùng núi rừng hiểm trở; Vệ sinh Hotline… phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT góp phần vào việc nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật của Công ty.

Tổ kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại đó là việc xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ, các chương trình hành động, nghị quyết... cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị hơn nữa, các tổ chức Đảng cấp dưới càng phải chi tiết, gắn với nhiệm vụ hơn; cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ ứng cử; hoạt động chi bộ cần đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của Chi bộ trong xây dựng Đảng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.Đ/c Vũ Hồng Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy EVNNPT - Tổ trưởng tổ kiểm tra kết luận đợt kiểm tra

Phát biểu kết luận sau khi kết thúc chương trình kiểm tra đồng chí Vũ Hồng Nguyên tổ trưởng tổ kiểm tra đánh giá cao những thành tích của Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC1 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng cũng như công tác ban hành, triển khai thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số công tác trọng tâm khác. Theo đó đồng chí mong muốn trong thời gian tới Đảng uỷ PTC1 sẽ khắc phục những tồn tại, phát huy những thành tích đã đạt được để luôn xứng đáng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao./.
Số lượt đọc:  133  -  Cập nhật lần cuối:  24/07/2021 09:23:50 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết