Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

EVNNPT tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, năm nay, Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện các chương trình, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn 2019 - 2020 ; đồng thời hoàn thành thực hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT giai đoạn 2017 - 2020 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt.EVNNPT đang sắp xếp lại các Truyền tải điện.

Ngoài việc tập trung triển khai thực hiện các Đề án nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện và các Truyền tải điện trong EVNNPT đã được Hội đồng thành viên phê duyệt, Tổng công ty cũng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực các Ban Quản lý dự án. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs). Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Tiếp tục thực hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT giai đoạn 2017 - 2020, trong năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị. Trong đó, Đề án Sắp xếp lại các Truyền tải điện thuộc các Công ty Truyền tải điện tập trung vào phân chia lại phạm vi quản lý của các Truyền tải điện để hoạt động hiệu quả hơn.

Đề án Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vận hành; hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị của các Công ty Truyền tải điện. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý vận hành chuyên nghiệp; phù hợp với lộ trình thực hiện trạm biến áp không người trực và xây dựng lưới điện thông minh. Riêng Đề án Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Trong năm, EVNNPT đã xây dựng và trình EVN phê duyệt phương án kiện toàn tổ chức, quản lý, điều hành; trong đó tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại các ban tham mưu, giúp việc tại Cơ quan EVNNPT theo chỉ đạo của EVN; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tham mưu giúp việc về chuyên môn và của Đảng ủy EVNNPT theo chỉ đạo của Tập đoàn.Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện.

Đặc biệt trong năm 2019, EVNNPT đã xây dựng và tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn 2019 - 2020 như: Hoàn thành xây dựng và ban hành các chiến lược thành phần trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của EVNNPT như Tài chính; Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật; Phát triển công nghệ thông tin; Phát triển nguồn nhân lực; Bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Bên cạnh đó, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng đã đề ra như: Tăng cường chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực đấu thầu; đầu tư xây dựng; sửa chữa, thử nghiệm bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện truyền tải; an toàn lao động; xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển trạm biến áp; quy trình quản lý chất lượng các công trình lưới điện truyền tải...

Hiện EVNNPT đã hoàn thành xây dựng và báo cáo Tập đoàn Đề án Sắp xếp lại các Truyền tải điện khu vực trực thuộc các Công ty truyền tải điện; trong đó thống nhất mô hình tổ chức, phù hợp với quy mô, đặc điểm lưới điện, địa lý, phù hợp với lộ trình thực hiện các đề án trạm biến áp không người trực và lưới điện thông minh; xây dựng báo cáo Tập đoàn Đề án Nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý, điều hành lưới điện truyền tải của EVNNPT sau khi Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) chuyển thành Công ty TNHH MTV.

Ngoài ra, EVNNPT còn xây dựng và hoàn thành các Đề án: Nâng cao năng lực các Công ty truyền tải điện và Nâng cao năng lực Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. Trong đó đã phân tích rõ hiện trạng nguồn lực; các quy chế, quy định, quy trình, quy phạm, chức năng nhiệm vụ và phân cấp trong nội bộ các đơn vị; phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dịch vụ kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng thông tin, hoàn thiện cơ chế tài chính…/.

Hoàng Dũng (BNEWS/TTXVN)
Số lượt đọc:  277  -  Cập nhật lần cuối:  21/01/2020 02:31:07 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết