Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Hồng Hoa - Ảnh Mạnh Hùng
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại công văn số 149-CV/ĐU ngày 07/10/2021 về việc tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, sáng ngày 15/10/2021, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ, chủ trì hội nghị.Đ/c Hoàng Xuân Khôi, UVBTV, Phó bí thư Đảng bộ PTC1 trình bày báo cáo tổng kết

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Ngay khi có văn bản chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT, Đảng bộ PTC1 đã kịp thời triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là ý nghĩa của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2011, Đảng ủy PTC1 đã tổ chức sơ kết 03 năm, năm 2018 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng bộ PTC1 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thiện mô hình TCCS đảng, công tác kết nạp đảng viên. Năm 2009, Đảng bộ đã được Đảng uỷ Tập đoàn ra quyết định ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, giúp Đảng bộ chủ động hơn trong việc phát triển đảng. Tính từ năm 2015 đến 16/10/2021, Đảng bộ PTC1 đã kiện toàn, bổ sung 137 cán bộ cấp ủy các cấp; tiến hành thành lập mới, giải thể, chia tách, sát nhập 57 tổ chức Đảng. Từ 2011 đến 16/10/2021, Đảng ủy PTC1 đã kết nạp được 331 đảng viên.Đ/c Nguyễn Văn Sử, Bí thư chi bộ P. Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế PTC1 trình bày tham luận

Đảng bộ đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện các văn bản của Đảng ủy EVN và EVNNPT về thực hiện Nghị quyết 13, 14-NQ/ĐU ngày 27/12/2017 của Đảng ủy EVN về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và các chương trình, kết hoạch của Đảng ủy EVNNPT. Tháng 6/2021, Đảng bộ PTC1 và các tổ chức Đảng đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện 02 Nghị quyết 13 và 14-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN. Xây dựng kế hoạch thực hiện các Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày19/4/2019 của Đảng ủy EVNNPT hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 31-KH/ĐU của Đảng ủy EVN về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chương trình hành động số 36-CTr/ĐU ngày 24/6/2019 thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐU của Đảng ủy Khối về lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ đảng viên trong tình hình mới, chỉ đạo các tổ chức Đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc.Đ/c Nguyễn Anh Tú, UVBTV, Bí thư chi bộ phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 trình bày tham luận tại Hội nghị

Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ tại PTC1 được thực hiện tốt. Hiện tại, Đảng bộ PTC1 đồng chí Bí thư kiêm Giám đốc, đồng chí Phó Bí thư kiêm phó Giám đốc, Bí thư các Chi bộ trực thuộc là trưởng phòng; đối với các Đảng bộ bộ phận trực thuộc Bí thư là Giám đốc Truyền tải điện. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban thường vụ, Đảng ủy chú trọng thực hiện theo hướng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ; bổ sung cán bộ cho những đơn vị khó khăn, địa bàn phức tạp, nguồn cán bộ mỏng, đây là biện pháp tích cực để đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, bổ sung cấp ủy của đơn vị được thực hiện nghiệm túc và tuân thủ quy định về công tác cán bộ, cấp ủy của EVNNPT.Đ/c Lê Trọng Thái, UVBTV Đảng bộ PTC1, Bí thư chi bộ Đảng bộ bộ phận TTĐ Nghệ An trình bày tham luận trực tuyến qua Hội nghị Truyền hình

Đảng ủy PTC1 luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, Nghị quyết 14-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN... về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên đề, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Các văn bản đầu nhiệm kỳ đã được xây dựng, triển khai, quán triệt thực hiện và bổ sung kịp thời các nội dung trong quá trình chỉ đạo, thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy PTC1 thực hiện kiểm tra, giám sát từ 3 - 4 tổ chức đảng trực thuộc. Công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ được chú trọng, số cán bộ cấp ủy có trình độ chuyên môn sau đại học: 24 đồng chí, đại học: 156 đồng chí. Về lý luận chính trị: Số cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân: 16, trung cấp: 30. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 22 cán bộ cấp ủy được đào tạo trình độ chuyên môn sau Đại học, 10 trường hợp được đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị và 21 trường hợp được đào trung cấp lý luận chính trị, 25 lượt cán bộ cấp ủy được đào tạo về nghiệp vụ công tác Đảng.Toàn cảnh Hội nghị đầu cầu trụ sở PTC1

Tham luận tại hội nghị, đại diện Đảng bộ bộ bộ phận Truyền tải điện Nghệ An, Chi bộ phòng Tổ chức và Nhân sự, Chi bộ phòng Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế đã có những ý kiến về việc cần tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đội ngũ công nhân, ĐVTN trẻ có trình độ, có chí hướng phấn đấu, đội ngũ đảng viên đông, đảm bảo chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, công tác kiện toàn tổ chức Đảng với mô hình tổ chức chuyên môn đã góp phần làm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt. Vai trò của Chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao được thể hiện rõ nét, đồng bộ; Đảng bộ PTC1 có địa bàn rộng, số tổ chức Đảng, đảng viên đông nhưng lực lượng cán bộ chuyên trách chỉ có hai người, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng của đơn vị 100% kiêm nhiệm, việc tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ rất hạn chế do phụ thuộc đảng bộ cấp trên ... đó cũng là những điểm khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ PTC1.


Đ/c Nguyễn Phúc An, Bí thư Đảng bộ PTC1 kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh: Phát huy những thành quả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt NQ 22-NQ/TW để góp phần xây dựng từng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về mọi mặt; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, cấp ủy và đảng viên để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên – từ đó xây dựng Đảng bộ ngày một phát triển vững mạnh toàn diện./.
Số lượt đọc:  172  -  Cập nhật lần cuối:  16/10/2021 10:22:26 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết