Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Đại hội Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ PTC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Văn bản số 327-CV/ĐU ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Đảng ủy PTC1 về việc triển khai một số nội dung tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC1 khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Truyền tải điện Tây Bắc 2, Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc 2 đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC1; Các đồng chí Đảng viên thuộc phòng ban Công ty. Về phía TTĐ Tây Bắc 2 có đồng chí Thái Minh Thắng – Bí thư Đảng bộ bộ phận ĐBBP - Giám đốc, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó Bí thư ĐBBP, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc, cùng 27 đồng chí Đảng viên thuộc ĐBBP TTĐ Tây Bắc 2.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch do đồng chí Thái Minh Thắng – Bí thư ĐBBP và đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư. Đại hội được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thư - Ủy viên Ban chấp hành ĐBBP, Trưởng phòng Kỹ Thuật TTĐ Tây Bắc 2 trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2020, Phương hướng nhiệm vụ của BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tình hình, tư cách đảng viên và các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2020 của đồng chí Phó Bí Thư ĐBBP Phạm Văn Tân; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của TW trình Đại hội XIII của Đảng; các ý kiến về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo nghị quyết ĐH của đại hội cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của TW và cấp ủy cấp trên cuả đồng chí Lê Tùng Lâm - Ủy viên BCH ĐBP.Đ/c Lê Tùng Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận , Phó giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 trình bày báo cáo tại Đại hội

Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 được thành lập tháng 9 năm 2019 trên cơ sở bộ máy chi bộ Truyền tải điện Tây Bắc 2 với 30 đảng viên, 04 chi bộ trực thuộc và Ban chấp hành được Đảng bộ Công ty chuẩn y với 05 đồng chí là những cán bộ chủ chốt trong Ban Giám đốc và các phòng ban đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, và các tổ chức đảng trong toàn Công ty trong công tác lãnh đạo chỉ đạo về đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện khu vực. Nhờ vậy, Đảng bộ đã có những định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo sản xuất và các hoạt động đoàn thể, luôn chủ động thay đổi và kịp thời điều chỉnh công tác tổ chức đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty giao, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thi đua sản xuất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch được giao.Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Đảng bộ bộ nhận nhiệm kỳ 2019-2020, Bí thư đoàn Thanh niên phát biểu tham luận tại Đại hội

Mặc dù mới thành lập với thời gian ngắn nhưng với tinh thần trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Ban Chấp Đảng bộ bộ phận luôn thực hiện đúng quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí; giữ vững nề nếp sinh hoạt theo quy chế và chức năng, nhiệm vụ. Lề lối làm việc được quy định rõ trách nhiệm của Bí thư Đảng bộ đồng thời là Giám đốc truyền tải điện, Phó bí thư, các đồng chi ủy viên ban chấp hành,…. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Các chủ trương, nghị quyết đề ra đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thể hiện vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ bộ phận. Thường xuyên giữ mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp có nguyên tắc giữa các tổ chức, đơn vị, làm cho quan hệ lãnh đạo Đảng với chính quyền và các đoàn thể, quần chúng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn nâng cao hơn hiệu quả sản xuất, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyển tải điện.Đ/c Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC1 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại biểu đại hội Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ thứ 2, đưa ra những phương hướng đường lối chính trị, hướng đi mới cho nhiệm kỳ tiếp theo trên cơ sở những thành tựu đạt được, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên giỏi về chuyên môn, tay nghề, vững về lý luận chính trị, đủ kinh nghiệm về thực tiễn để triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội, các kế hoạch hành động theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến tập thể, quần chúng lao động trong toàn đơn vị, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Sau khi nghe những bài báo cáo phát biểu của các Đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận đồng chí Trần Minh Tuấn đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ bộ phận trong những năm qua tiền thân là Chi bộ Truyền tải điện Tây Bắc 2, đồng thời động viên Đảng bộ bộ phận phát huy những thế mạnh, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, xây dựng 1 đảng bộ trong sạch vững mạnh cùng Đảng ủy Công ty truyền tải điện 1 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Thái Minh Thắng - Bí thư ĐBBP, Giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 phát biểu tiếp thu ý kiến và phát biểu tại Đại hội

Trước những chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Thái Minh Thắng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Trần Minh Tuấn và BCH Đảng bộ PTC1 trong thời gian vừa qua đã chỉ đạo ĐBBP đạt được những thành tích đáng kể. Trên cương vị là Bí thư, giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2, đồng chí Thái Minh Thắng thay mặt các Đảng viên Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 luôn xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặt trọng tâm vào công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đi đôi với nhiệm vụ chính trị Đảng bộ Tây Bắc 2 thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận hành an toàn liên tục lưới truyền tải điện, luôn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triền nền kinh tế xã hội, an ninh Quốc phòng cả nước nói chung và địa phương nói riêng.


Đ/c Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC1 chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận TTĐ Tây Bắc 2 nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc Đại hội Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ PTC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Một số hình ảnhĐ/c Nguyễn Công Thanh – Bí thư Chi bộ khối Văn Phòng, Trưởng phòng Tổng hợp phát biểu tham luận tại Đại hộiĐại hội lấy ý kiến biểu quyếtĐ/c Phạm Văn Tân UVBCH ĐBBP TTĐ Tây Bắc 2 trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2020Toàn cảnh Đại hộiĐại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTĐ Tây Bắc 2 nhiệm kỳ mớiĐ/c Thái Minh Thắng, tặng hoa chia tay các đồng chí ủy viên BCH khóa cũ không tham gia BCH khóa mới
Số lượt đọc:  290  -  Cập nhật lần cuối:  12/05/2020 08:55:20 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết