Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hà Tĩnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Sỹ Thắng – Bí thư đảng ủy bộ phận TTĐ Hà Tĩnh
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hà Tĩnh thuộc Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Đảng ủy bộ phận quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy bộ phận chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, với mục tiêu tổng quát và phương châm “Quản lý vận hành; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng” được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1 giao và đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ đơn vị đến các bộ phận trực thuộc kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần vào quá trình phát triển và trưởng thành của ngành Điện lực Việt Nam nói chung, Truyền tải điện Hà Tĩnh nói riêng.Tinh thần đoàn kết trong Đảng đã trở thành nét đẹp văn hoá đặc trưng. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Truyền tải điện Hà Tĩnh đều thấm nhuần tư tưởng, nhận thức về tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ, tương thân tương ái trong công việc và trong cuộc sống. Tinh thần đó đã được chuyển hoá thành hành động cụ thể, thiết thực của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, và quan trọng hơn là sự lãnh đạo của đảng ủy bộ phận gắn liền với công tác xây dựng và trưởng thành như ngày hôm nay, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, của các cấp uỷ đảng, chính quyền, và niềm tin của nhân dân các địa phương. Đó là động lực lớn lao để CBCNV Truyền tải điện Hà Tĩnh vững tin, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày một phát triển vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Đảng ủy bộ phận đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; Nghị quyết Đại hội đảng ủy bộ phận, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của đơn vị. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết... Qua triển khai, thực hiện đã nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên, công nhân viên; tạo chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, đổi mới về tác phong làm việc, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc, quy định của pháp luật, góp phần tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị.Thi công dựng cột trên truyến đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng (mạch kép)

Các cấp ủy đảng bộ phận, các tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý.

Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Sản lượng truyền tải điện luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Sản lượng điện nhận tính hết tháng 10/2021: 15,48 tỷ kWh; Thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các công trình nhận thầu; giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng lưới điện; hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên. Đảm bảo cho hệ thống tải điện luôn vận hành an toàn, liên tục, trong năm qua không có sự cố nào gây mất điện của hệ thống. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các Chi bộ, uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong công tác triển khai thực hiện. Từng bước ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của đơn vị. Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho môi trường công tác. Thực hiện công tác quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu tham nhũng. Xây dựng và phát triển đội ngũ dân quân tự vệ của đơn vị, thường xuyên phối hợp với quân sự địa phương diễn tập huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Giáo dục, vận động CBCNV thi hành nghiêm pháp luật, làm tốt công tác bảo vệ an toàn tuyến đường dây và trạm. Phối hợp cùng Công an các huyện, thị và chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ hệ thống đường dây tải điện và hành lang an toàn lưới điện. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn, sủa chữa thường xuyên năm 2021. Giám sát chặt chẽ công trình xây dựng đường dây 500 kV mạch 3.

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của đơn vị, qua đó góp phần cho trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy bộ phận Truyền tải điện Hà Tĩnh xác định: Đội ngũ đảng viên, công nhân viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ; cải cách hành chính; thực hiện thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với Nhân dân; chấp hành nội quy, quy chế; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII), xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ bộ phận sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, xứng đáng là “con chim đầu đàn” của Công ty Truyền tải điện 1 Anh hùng./.
Số lượt đọc:  887  -  Cập nhật lần cuối:  10/11/2021 03:53:15 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết