Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin tức

Đảng ủy PTC1: Trên 680 cán bộ, Đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Hồng Hoa - VP ĐUCĐ PTC1

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 28/11/2017, công văn số 283-CV/ĐU ngày 29/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã xây dựng kế hoạch và có văn bản chỉ đạo các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc làm tốt các công tác chuẩn bị để tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, Đảng bộ đã cấp phát đầy đủ tài liệu cho 21 tổ chức Đảng để phục vụ cho việc học tập.

Sáng ngày 09/01/2018, qua Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy EVNNPT, Đảng bộ PTC1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại 16 điểm cầu, với sự tham gia của trên 680 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong thời điểm cuối năm với khối lượng công việc nhiều, tiến độ thực hiện gấp nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, sự sắp xếp công việc hợp lý và được sự quán triệt trực tiếp của cấp ủy từng tổ chức Đảng nên PTC1 đã đảm bảo được quân số tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), bao gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Sau phần học tập nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các điểm cầu của PTC1 đã lĩnh hội Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy EVNNPT do đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy EVNNPT trình bày. Từ chương trình hành động này, Đảng bộ PTC1 và các tổ chức Đảng trực thuộc sẽ triển khai nội dung Chương trình hành động đến tận các đảng viên và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tại đơn vị mình tùy theo điều kiện cụ thể sao cho phù hợp, hiệu quả nhất, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Nghị quyết từng bước đi vào thực tiễn.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng bộ PTC1 triển khai ngay việc viết bài Thu hoạch và phấn đấu hoàn thành theo Kế hoạch đề ra./.

Số lượt đọc:  502  -  Cập nhật lần cuối:  10/01/2018 04:14:10 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Liên kết