QUY TRÌNH:Dao Cách li
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình vận hành mạch điều khiển dao cách ly 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành mạch điều khiển dao cách ly 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
xxx 4/1/2006 Chính thức
2 Quy trình vận hành dao cách ly SPO/SPOT-500KV
Quy trình vận hành dao cách ly SPO/SPOT-500KV
802/EVN-TTD1-KTTR 1/6/2005 Chính thức