QUY TRÌNH:Máy biến áp
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình vận hành bảo dưỡng mạch điều khiển máy cắt đường dây 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành bảo dưỡng mạch điều khiển máy cắt đường dây 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
967/EVN-TTĐ1-KTTr 2/15/2010 Chính thức
2 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại TLSN 7451 115/24/6,6kV -25MVA
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại TLSN 7451 115/24/6,6kV -25MVA
94/EVN-TTD1-KTTR 12/15/2003 Chính thức
3 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại MRSN 8154 225/121/22kV-25MVA
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến áp loại MRSN 8154 225/121/22kV-25MVA
56/EVN-TTD1-KTTR 12/15/2003 Chính thức
4 Quy trình vận hành máy biến áp OSFSZ 125000/220TH
Quy trình vận hành máy biến áp OSFSZ 125000/220TH
953/NPT-TTD1-KTTR 3/1/2009 Chính thức