Trước      Sau
Trang [ 5 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
xxx
1-1-2001
Chính thức
2 Qui trình vận hành mạch điều khiển dao cách ly 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành mạch điều khiển dao cách ly 220 kV Trạm 500 kV Thường Tín
xxx
1-4-2006
Chính thức
3 Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tự dụng AC, DC Trạm 500 kV Thường Tín
Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tự dụng AC, DC Trạm 500 kV Thường Tín
968 /EVN-TTĐ1-KTTr
19-12-2005
Chính thức
4 Qui trình vận hành hệ thống máy tính điều khiển và giám sát HMI Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành hệ thống máy tính điều khiển và giám sát HMI Trạm 500 kV Thường Tín
85 /QĐEVN-TTĐ1-KTTr
27-3-2007
Chính thức
5 Qui trình vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy trạm 500kV Thường Tín
Qui trình vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy trạm 500kV Thường Tín
01 /EVN-TTĐ1-KTAT
18-4-2006
Chưa chính thức