Trước      Sau
Trang [ 4 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp TEVF 245KV
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy biến điện áp TEVF 245KV
981/NPT-TTD1-KT
10-8-2010
Chính thức
2 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF6
708 ĐVN/KTNĐ
7-6-1997
Chính thức
3 Quy trình vận hành rơ le bảo vệ so lệch PQ721
Quy trình vận hành rơ le bảo vệ so lệch PQ721
39/EVN-TTD1-KTTR
15-11-2003
Chính thức
4 Quy trình vận hành máy biến dòng điện ATH 123,245
Quy trình vận hành máy biến dòng điện ATH 123,245
xxx
1-8-2003
Chính thức
5 Qui trình vận hành mạch điều khiển máy cắt 531 Trạm 500 kV Thường Tín
Qui trình vận hành mạch điều khiển máy cắt 531 Trạm 500 kV Thường Tín
x
1-4-2006
Chính thức