Trước      Sau
Trang [ 3 / 7 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
TT Tên quy trình Số quyết định Ngày Hiệu lực
1 Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện loại 3AP1FI-245
Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt điện loại 3AP1FI-245
147/EVN-TTD1-KTTR
9-12-2003
Chính thức
2 Quy trình vận hành dao cách ly SPO/SPOT-500KV
Quy trình vận hành dao cách ly SPO/SPOT-500KV
802/EVN-TTD1-KTTR
6-1-2005
Chính thức
3 Quy trình vận hành máy biến áp OSFSZ 125000/220TH
Quy trình vận hành máy biến áp OSFSZ 125000/220TH
953/NPT-TTD1-KTTR
1-3-2009
Chính thức
4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng chống sét loại 3EL2
Quy trình vận hành và bảo dưỡng chống sét loại 3EL2
958/EVN-TTD1-KTTR
20-7-2009
Chính thức
5 Quy trình vận hành máy cắt điện SB6m 245
Quy trình vận hành máy cắt điện SB6m 245
972/NPT-TTD1-KT
25-12-2009
Chính thức