Tin PTC1

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận quản lý vận hành các đường dây 220kV khu vực Vĩnh Phúc

Quách Cường - TTĐ Tây Bắc  09/10/2018 03:59:52 PM 
Ngày 05/10/2018, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Truyền tải điện Tây Bắc tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận quản lý vận hành các đường dây 220kV khu vực tỉnh Vĩnh Phúc giữa Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội, TTĐ Tây Bắc và TTĐ Đông Bắc 3.Lễ ký bàn giao giữa TTĐ Hà Nội, TTĐ Tây Bắc, TTĐ Đông Bắc 3

Tham gia buổi lễ bàn giao về phía Công ty Truyền tải điện 1 có đồng chí: Nguyễn Phúc An - Phó Giám đốc Công ty cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng liên quan. Về phía TTĐ Tây bắc có đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc cùng đại diện các phòng chức năng, Đội TTĐ Việt Trì; TTĐ Hà Nội có đồng chí: Chu Công Sơn - Giám đốc cùng đại diện các phòng chức năng, Đội TTĐ Hà Nội 1, Hà Nội 2; TTĐ Đông Bắc 3 có đồng chí Vũ Tất Thành - Giám đốc cùng đại diện các phòng chức năng, Đội TTĐ Sóc Sơn.

Thực hiện quyết định số 2217/QĐ-PTC1 ngày 26/9/2018 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về điều chuyển ranh giới quản lý vận hành một số đoạn đường dây trong Công ty Truyền tải điện 1. Từ ngày 01-05/10/2018 Truyền tải điện Hà Nội và Truyền tải điện Tây Bắc, Truyền tải điện Đông Bắc 3 đã phối hợp tổ chức kiểm tra và bàn giao thực tế trên tuyến đường dây. Qua đó Truyền tải điện Hà Nội bàn giao các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể:
1. TTĐ Hà Nội bàn giao cho TTĐ Tây Bắc tiếp nhận vận hành 19,74km, ứng với khoảng cột từ vị trí 135 đến 182 mạch đơn đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn.
2. TTĐ Hà Nội bàn giao cho TTĐ Đông Bắc 3 tiếp nhận vận hành 27,43km ứng với khoảng cột 184 đến 249 mạch đơn đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn.
3. TTĐ Hà Nội bàn giao cho TTĐ Tây Bắc và TTĐ Đông Bắc 3 tiếp nhận vận hành 1,355km mạch kép đường dây 220kV nhánh đấu nối Trạm 220kV Vĩnh Yên, đây là 2 tuyến đường dây đi chung cột nên phần dây dẫn, phụ kiện mạch tuyến đường dây 273 Việt Trì - 273 Vĩnh Yên do TTĐ Tây Bắc tiếp nhận vận hành và phần ngầm, cột xà tuyến đường dây 271 Vĩnh Yên - 275 Sóc Sơn do TTĐ Đông Bắc 3 tiếp nhận vận hành.Công nhân QLVH TTĐ Tây Bắc kiểm tra thiết bị

Tại thời điểm bàn giao đường dây các phần móng, cột, điện, hành lang đảm bảo vận hành an toàn. Truyền tải điện Hà Nội chính thức bàn giao các đường dây nêu trên cho TTĐ Tây Bắc và TTĐ Đông Bắc 3 tiếp nhận và quản lý vận hành kể từ hồi 0h00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018.