Tin PTC1

PTC1 mở các kênh tiếp nhận ý kiến của công dân, của người lao động trong PTC1

VP PTC1  26/04/2020 04:11:09 PM 
Ngày 04/10/2019, Công ty Truyền tải điện 1 đã ban hành Thông báo liên tịch về việc mở các kênh tiếp nhận ý kiến của công dân, của người lao động trong Công ty Truyền tải điện 1.
Dưới đây là nội dung Thông báo liên tịch: