Tin PTC1

Đóng điện thành công Máy biến áp AT3 - 220kV (250MVA) - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh

Lưu Bình - TTĐ Hà Tĩnh  09/10/2018 03:54:46 PM 
Đúng 13h40’ ngày 06/10/2018 tại Trạm 500kV Hà Tĩnh, đã đóng điện thành công Máy biến áp 220 kV (AT3), có công suất 250 MVA, cấp điện áp 220/110/22kV, sau 16 ngày tiến hành thi công các hạng mục, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.Đồng chí Nguyễn Phúc An - Phó giám đốc PTC1 - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì họp nghiệm thu trước khi đóng điện

Đây là dự án nâng công suất MBA 220kV (AT3) từ 125MVA lên 250MVA Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, được thực hiện theo văn bản số 3259/EVNNPT-KH ngày 29/7/2015 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao nhiệm vụ Quản lý A các dự án giai đoạn đến năm 2020 cho Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1); trong đó EVNNPT giao cho PTC1 làm quản lý A dự án nâng công suất MBA 220kV. Các đơn vị tham gia dự án gồm: Công ty CP TVXD điện 1; Công ty CP khảo sát thiết kế và xây dựng công trình ICD; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1; Công ty CP Thương Mại và kỹ thuật A.C.T; Công ty xây dựng Quốc Anh; Tổng Công ty thiết bị Đông Anh; Công ty CP Tập đoàn Toji. Truyền tải điện Hà Tĩnh được Công ty Truyền tải điện 1 giao giám sát chất lượng công trình.Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện

Dự án nâng công suất máy biến áp 220kV tại trạm 500kV Hà Tĩnh, đã tiến hành thi công từ ngày 19 tháng 9 năm 2018 đến ngày 06/10/2018, bao gồm các hạng mục: Thay thế MBA AT3-220/110/22kV từ 125MVA lên 250MVA; Lắp đặt mới hệ thống cấp nước chữa cháy tự động bằng giàn phun sương cho MBA AT3-220kV-250MVA; Xây 03 móng chống sét van đầu cực 110kV MBA AT3; Bổ sung hệ thống tiếp địa tại vị trí móng chống sét van mới; Làm móng tạm kèm hố thu dầu để bảo quản MBA cũ tháo dỡ.Máy AT3 220kV - 250MVA sau khi đóng điện thành công

Việc đưa máy biến áp 220 kV (AT3) có công suất 250MVA vào vận hành song song với máy AT4 đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, tăng độ ổn định, linh hoạt, tin cậy về cung cấp điện cho tỉnh Hà Tĩnh và vùng lân cận nói riêng, đảm bảo vận hành hệ thống lưới Truyền tải điện Quốc gia an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng nói chung./.
Một số hình ảnhĐơn vị thi công vận chuyển máy AT3 mới vào vị trí lắp đặtĐưa máy AT3 cũ ra khỏi vị trí

Đưa máy AT3 mới vào vị tríThực hiện thao tác qui trình đóng điện