Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN QUẢN LÝ VẬN HÀNH SỬA CHỮA TRẠM BIẾN ÁP 220kV-500kV NĂM 2015

  19/08/2015 04:06:50 PM 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN QUẢN LÝ VẬN HÀNH SỬA CHỮA TRẠM BIẾN ÁP 220kV-500kV NĂM 2015,
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 THÔNG BÁO NHƯ SAU:

1. Điểm thi (xem tại đây)
2. Những thí sinh có điểm Chuyên môn và điểm Tiếng Anh đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được vào vòng thi vấn đáp
3. Danh sách thí sinh đạt vào vòng thi vấn đáp(xem tại đây)
4. Thời gian thi vấn đáp Chủ nhật ngày 23/08/2015
- 8h00’ đến 11h30’ từ số thứ tự 1 đến 40
- 13h00’ đến 17h00’ từ số thứ tự 41 đến 83
5. Địa chỉ : số 15, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Hà Nội

Phòng TC&NS