Giới thiệu chung

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

  28/01/2011 02:40:47 PM 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Truyền tải điện 1 là một Doanh nghiệp nhà nước, thành viên trực thuộc Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Có chức năng quản lý vận hành lưới điện truyền tải 220 kV – 500 kV trên địa bàn 28 tỉnh thành miền Bắc (từ Đèo Ngang trở ra).

Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập ngày 01/5/1981, có tên gọi là Sở Truyền tải điện miền Bắc, trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc (sau đổi tên là Công ty Điện lực 1).
Ngày 25/3/1995 tách khỏi Công ty Điện lực 1, đổi tên thành Công ty Truyền tải điện 1, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Ngày 01/7/2008, Tập đoàn điện lực Việt Nam thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), Công ty Truyền tải điện 1 là một thành viên của EVNNPT thuộc EVN.

Lĩnh vực hoạt động

- Quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện truyền tải cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
- Quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình điện truyền tải cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
- Xây lắp, giám sát, thí nghiệm, hiệu chỉnh các công trình Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Khối lượng quản lý

Đường dây 500kV: Chiều dài 2973 Km
Đường dây 220kV: Chiều dài 6489 Km
Trạm biến áp 500kV: 10 trạm, 17 máy, tổng dung lượng 10.500 MVA
Trạm biến áp 220kV: 46 trạm, 78 máy, tổng dung lượng 17,250 MVA; 24 MBA 110kV tổng dung lượng 1365 MVA.


Nguồn nhân lực

Tổng số CBCNV 2448 lao động, trong đó:
Nam: 2370 người; Nữ: 370 người.
Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 61; Đại học: 1056; Cao đẳng: 217, Trung cấp: 654; Công nhân kỹ thuật: 463; Trình độ khác: 288

Các tổ chức đoàn thể

Tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty hoạt động trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(Số liệu cho đến ngày 31/12/2017)