Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Thành công từ Hội nghị người lao đông Công ty Truyền tải điện 1

VP PTC1
Sáng ngày 24/5/2020 tại TP. Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đ/c Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PTC1 cùng 199 đại biểu đến từ các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động toàn Công ty.Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động (HNNLĐ) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các cấp trong Công ty, tổng hợp giải đáp các kiến nghị của HNNLĐ đơn vị các cấp; Thông qua ý kiến góp ý dự thảo: Nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT; Thông qua một số vấn đề sửa đổi bổ sung liên quan đến Quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện của PTC1.

Theo đó, Năm 2019, sản lượng điện truyền tải qua lưới của PTC1 đạt 84,5 tỷ kWh bằng 99% kế hoạch giao, vượt chỉ tiêu EVNNPT giao tại kế hoạch giai đoạn 2018-2020 (84,411 tỷ kWh) tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty quản lý vận hành 2.970,99 km đường dây 500kV; 7.283,61 km đường dây 220kV; 13 trạm biến áp 500kV; 54 trạm biến áp 220kV. Tổng dung lượng máy biến áp là 43.157 MVA (trong đó dung lượng máy biến áp 500kV là 15.000 MVA, dung lượng máy biến áp 220kV là 26.500 MVA, dung lượng máy biến áp 110kV là 1.657 MVA).Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó giám đốc PTC1, Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

So với năm 2018, khối lượng đường dây tăng 55,1 km tương ứng 0,54%; Khối lượng trạm biến áp: tăng 2 trạm biến áp 220kV tương ứng 3,85%; Tổng dung lượng máy biến áp tăng 2.291 MVA tương ứng 3,9%. Chỉ tiêu suất sự cố năm 2019 của Công ty giảm 41% so với năm 2018.

Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trực thuộc PTC1 đã được tổ chức đúng trình tự nội dung quy định, thể hiện tính dân chủ trực tiếp của NLĐ. Qua Hội nghị, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và kiểm tra giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.Đ/c Trần Mạnh Duy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày, Báo cáo công tác hoạt động Thanh tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2018 - 2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Hội nghị của các đơn vị trực thuộc, NLĐ đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến NLĐ đó là: Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp phát triển sản xuất và tài chính công khai các nguồn quỹ (quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ tương trợ) tại đơn vị đang quản lý sử dụng; báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; đánh giá tình hình đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp ý kiến về nội quy, các quy chế, quy định và Thỏa ước Lao động tập thể của EVNNPT ban hành năm 2019.Đ/c Phan Đại Nghĩa - Phó chánh Văn phòng PTC1 trình bày tham luận tại Hội nghị

Quá trình vận dụng thực hiện Thoả ước lao động tập thể trong toàn PTC1 đã thể hiện được tính cộng đồng trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động; tạo điều kiện cho người lao động đạt được những lợi ích ngày một cao hơn; thể hiện tính pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Công ty Truyền tải điện 1.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng bỏ phiếu thống nhất bầu ra 05 thành viên Ban thanh tra Nhân dân và bầu 33 Đại biểu đi dự HNNLĐ năm 2020 cấp EVNNPT.Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nghiệm kỳ năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của PTC1 trong năm 2019. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chính quyền chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2020 như: Hoàn thành tốt chủ đề năm 2020: “ Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020".” – đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD – Tài chính – ĐTXD, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ được giao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng. Một số thông tin, định hướng trong điều kiện mới, su hướng chung của thời đại, một số chính sách mới trong qui chế tiền lương của Tổng công ty...Đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Đ/c Nguyễn Phúc An – Giám đốc PTC1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại hội nghị

Thay mặt CBCNV Công ty Truyền tải điện 1, đồng chí Nguyễn Phúc An – Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Chủ tịch Công đoàn EVNNNPT, theo đó sẽ đưa những ý kiến chỉ đạo đó vào nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020. Tại Hội nghị đồng chí Giám đốc cũng đã vui mừng thông báo đến toàn thể Hội nghị tin vui: Năm 2019 PTC1 đã được Ủy ban Quản lý vốn trao cờ Thi đua xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết EVNNPT 2019.Đ/c Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 Thông qua nghị quyết về các ý kiến đóng góp dự thảo, Nội qui lao động và dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT năm 2020

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo PTC1, đ/c Trần Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn PTC1, đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết về các ý kiến đóng góp về dự thảo Nội qui lao động và dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT. Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNVC-LĐ PTC1 phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần thi đua lao động sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ PTC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Một số hình ảnh hội nghịĐ/c Phan Ngọc Huyền - Phó phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Trần Văn Sơn - Giám đốc TTĐ Đông Bắc 1, trình bày tham luận tai Hội nghịĐ/c Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc TTĐ Hà Tĩnh trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Tô Thế Cường - Giám đốc TTĐ Hòa Bình, trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Phạm Văn Tân - Phó giám đốc TTĐ Tây Bắc 2, trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Vũ Văn Lộc - Giám đốc TTĐ Ninh Bình trình bày tham luận tại Hội nghịCác đại biểu tham dự Hội nghịĐ/c Lê Thế Huy - Phó phòng TCNS - PTC1, Trưởng ban Bầu cử thông báo kết quả bầu cử tại Hội nghịCác đại biểu lấy ý kiến biểu quyết tại Hội nghị
Số lượt đọc:  533  -  Cập nhật lần cuối:  28/05/2020 08:12:29 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn thị xã Phổ Yên
Trước thực trạng nguy cơ mất an toàn cho hệ thống TTĐ Quốc gia trên địa bàn Thị xã Phổ Yên, ông Vũ Tất Thành – Giám đốc TTĐ Đông Bắc 3, đã báo cáo tóm tắt về ...
Liên kết