Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Truyền tải điện Hòa Bình Tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ năm 2020 theo Nghị định 44/NĐ-CP

Đặng Văn Khanh - TTĐ Hòa Bình
Ngay từ những ngày của đầu năm mới 2020 được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc Truyền tải điện (TTĐ) Hoà Bình, phòng kỹ thuật đã phối hợp với Công ty cổ phần huấn luyện an toàn Việt Nam triển khai tổ chức lớp bồi huấn ATLĐ, VSLĐ năm 2020 cho toàn thể CBCNV và phòng ban nghiệp vụ thuộc các nhóm 1,2,3,4.


Đ/c Phan Đông Minh - Phó giám đốc TTĐ Hòa Bình khai mạc lớp huấn luyện

Tham gia khai mạc lớp học có đồng chí Phan Đông Minh - Phó giám đốc TTĐ Hòa Bình; đồng chí Trần Quốc Đạt - Cán bộ phụ trách an toàn TTĐ Hòa Bình. Trực tiếp tham gia huấn luyện lớp học có các đ/c: Trần Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần huấn luyện an toàn Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Ban kỹ thuật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Căn cứ theo NĐ số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2020 bao gồm:
- Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; Những quy định về ATLĐ, VSLĐ; mục đích ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ chính sách, chế độ về BHLĐ đối với người lao động. Điều kiện lao động các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
- Công dụng cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; những quy định cụ thể về an toàn BHLĐ, VSLĐ tại nơi làm việc. Các nguy cơ dẫn đến việc mất an toàn có clip, hình ảnh minh họa làm cho các học viên hăng say hơn trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa những tai nạn rủi ro.

Sau khi Kết thúc khóa bồi huấn các học viên làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

Một số hình ảnh của khóa bồi huấn:


Đ/c Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Ban kỹ thuật EVN truyền đạt một số nội dung về ATLĐ, VSLĐ

Đ/c Trần Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần huấn luyện an toàn Việt Nam trình bày các kiến thức pháp luật về ATLĐ, VSLĐ


Đ/c Trần Quốc Đạt - Cán bộ phụ trách an toàn TTĐ Hòa Bình thông qua quy chế lớp họcToàn cảnh khóa bồi huấn
Số lượt đọc:  128  -  Cập nhật lần cuối:  09/01/2020 09:53:10 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Hội nghị tuyên truyền bào vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu đồng chí Hoàng Công Bộ - Phó chủ tịch huyện Hiệp Hòa kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nội dung
Liên kết