Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộ
Tin PTC1

PTC1 triển khai Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc

VP PTC1
Tổng hợp từ cộng tác viên tại sơ sở

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 0362/LT-PTC1 ngày 24/01/2018 giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc Công ty về việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2018, trong tuần vừa qua một số các đơn vị trực thuộc; các phòng chức năng công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động (HNNLĐ) theo qui trình và nội dung đã được hướng dẫn.

Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị NLĐ của TTĐ Hà Nội ngày 17/3/2018

Hội nghị người lao động tại các đơn vị có đại biểu cấp công ty đến dự và chỉ đạo gồm đại diện BTV Công đoàn; ban Giám đốc; phòng chức năng liên quan; Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm: Đại diện người sử dụng lao động, Chủ tịch Công đoàn cùng đại biểu đại diện cho người lao động trong đơn vị.

Tại HNNLĐ, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo hoạt động tài chính, sử dụng quỹ phúc lợi, và thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ từ các cấp và các ý kiến, kiến nghị của NLĐ; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018. Bầu đại diện tập thể người lao động tham gia thành viên đối thoại; Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ 02 năm).

Đồng chí Nguyễn Phúc An - Phó Giám dốc PTC1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị NLĐ của TTĐ Tây Bắc 2

Các báo cáo đã cho thấy trong năm 2017, tại các đơn đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, các Quy định, Quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động. tổng hợp ý kiến của người lao động tham gia vào dự thảo các báo cáo và nội quy, quy chế từ Công ty gửi lấy ý kiến. Người lao động thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề xuất kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc.. Người sử dụng lao động và chủ tịch Công đoàn tiếp thu góp ý và trả lời chất vấn nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp trên trực tiếp.

Điển hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 443/QĐ-PTC1 của Giám đốc Công ty với chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, được TTĐ Hà Nội thực hiện bằng hàng chục nhóm giải pháp cụ thể, nhằm hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu do công ty giao, áp dụng vào thực tiễn quản lý và sản xuất, đưa trung tâm vận hành từ xa ba trạm Long Biên, Kim Động, Bắc Ninh 3 vào hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện, thu thập dữ liệu chốt Công tơ ranh giới tự động được hoàn thiện và hoạt động ổn định tại 13 trạm. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 5151/HĐTV-EVNNPT sâu rộng tới từng đơn vị theo đúng phương châm 5T, năng suất lao động, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của NLĐ ngày càng được nâng cao.

Tại HNNLĐ TTĐ Tây Bắc đồng chí Đặng Vũ Linh - Trưởng phòng TC&NS Công ty đã phát biểu về chế độ tiền lương cho người lao động và các kế hoạch giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Công ty. Đồng chí Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn PTC1 nhấn mạnh với chủ đề của năm 2018 là tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hội nghị cần tập chung đi sâu vào thảo luận và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu xuất lao động của các tập thể và cá nhân tại các bộ phận; Áp dụng khoa học công nghệ mới; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hoá chi phí, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng lao động, làm tốt công tác AT-BHLĐ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương vận hành, văn hóa doanh nghiệp.

Ngay sau HNNLĐ mọi Nghị quyết của hội nghị được phổ biến đến toàn thể người lao động. Chỉ đạo cấp dưới mỗi bên triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế có nội dung trái với Thỏa ước lao động tập thể sau khi được thông qua, hoặc trái với Nghị quyết của Hội nghị người lao động.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 trao bằng khen cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm 2017 (tại HNNLĐ TTĐ Tây Bắc)

Một số tham luận của các Đại biểu liên quan đến công tác vận hành, công tác quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; Định mức lao động tại mỗi đợn vị; Quy chế thi đua khen thưởng; … được Hội nghị đánh giá cao.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tổ đối thoại và danh sách dự HNNLĐ cấp trên

Cũng nhân dịp Hội nghị, các đơn vị đã tuyên dương, khen thưởng các Tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến đã tích cực hưởng ứng phong trào Thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2017 của Công ty.

Hội nghị Người lao động năm 2018 tại một số đơn vị trong thời gian vừa qua đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty ngày một phát triển đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập EVNNPT (1/7/2008-1/7 /2008

Một số hình ảnh HNNLĐ tại TTĐ Tây Bắc 2

Đồng chí Lê Tùng Lâm - Phó giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2 báo cáo tại hội nghị


Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị NLĐ của TTĐ Tây Bắc 2

Đồng chí Thái Minh Thắng - Bí thư Chi bộ - Giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Thế Huy - Phó phòng TC&NS PTC1 phát biểu tại hội nghị

Một số hình ảnh HNNLĐ tại TTĐ Tây Bắc

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc TTĐ Tây Bắc giải đáp các nội dung liên quan đến người lao động

Các đại biểu lấy biểu quyết thông qua các dự thảo góp ý

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 trao bằng khen cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Một số hình ảnh tại HNNLĐ TTĐ Hà Nội

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Các đại biểu trình bày tham luận

Đồng chí Chu Công Sơn - Bí thư Đảng bộ bộ phận - Giám đốc TTĐ Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Văn Tiến - Chủ tịch Công đoàn TTĐ Hà Nội trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Sơn Hà - Phó giám đốc TTĐ Hà Nội thông qua nghị quyết hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Số lượt đọc:  594  -  Cập nhật lần cuối:  19/03/2018 06:29:26 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Phóng sự: Truyền tải điện Tây Bắc 2 (PTC1) truyên truyền đảm bảo vận hành an toàn lưới điện cao áp
Nhằm đẩy mạnh công tác “Tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện” đối với khu vực dân cư có đường dây truyền tải điện đi qua, đồng thời xây dựng phong trào tổ chức quyên góp trao ...
Liên kết