Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

PTC1 tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

VP - PTC1
Sáng 14/01/2018 tại Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Đ/c Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và đồng chí Nguyễn Hữu Long, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách các mặt công tác Đảng, Phó giám đốc quản lý điều hành PTC1 đồng chủ trì Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT; đ/c Nguyễn Ngọc Tân, UV BCH Đảng ủy, Thành viên HĐTV, đồng chí Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT; đ/c Trịnh Tuấn Sơn, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tổng công ty. Về phía các đơn vị bạn tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0); Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc (A1), Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS). Về phía PTC1 có đ/c Nguyễn Hữu Long, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đảng, Phó giám đốc quản lý điều hành; Các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các TTĐ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc An, Phó Giám đốc PTC1 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty. Năm 2018, Công ty Truyền tải điện 1 vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo nhu cầu truyền tải điện, góp phần đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội. Sản lượng điện truyền tải đạt 77,044 tỷ kWh, đạt 100,58% so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 10,21% so với năm 2017.Đ/c Nguyễn Phúc An - Phó giám đốc PTC1 trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018 PTC1 được giao kế hoạch đầu năm là 676,409 tỷ đồng/50 dự án, giao bổ sung 08 dự án như vậy tính đến nay PTC1 quản lý 56 dự án. Lũy kế thực hiện cả năm 2018 Công ty thực hiện 556,062 tỷ đồng đạt 82,21%, Giá trị giải ngân và thanh toán Công ty thực hiện đạt 547,028 tỷ đồng. Khởi công 02 dự án; đóng điện 04 dự án; hoàn thành quyết toán 16 dự án.

Không những đã thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, PTC1 đã triển khai tốt trong công tác tiếp nhận lưới điện. So với năm 2017, khối lượng đường dây tăng 47,84 km tương ứng 0,47%; số lượng TBA tăng 3 trạm biến áp 500kV và 5 TBA 220kV tương ứng 8,33%; tổng dung lượng máy biến áp tăng 7.450 MVA tương ứng 22,29%.

Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) chung của Công ty đạt 2,29% giảm 0,12% so với năm 2017. Trong đó TTĐN lưới 500kV là 2,44% thấp hơn kế hoạch giao 0,01%, TTĐN lưới 220kV là 1,26% thấp hơn kế hoạch giao 0,01%.
Về ứng dụng khoa họa công nghệ, PTC1 đã có những bước ngoặt khi triển khai mô hình Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp vận hành theo tiêu chí không người trực. Tính đến 31/12/2018, PTC1 đã có 16 TBA 220kV vận hành điều khiển xa.

Sau khi sắp xếp lại lao động, cho thấy năng suất lao động (NSLĐ) năm 2018 đạt 32,29 triệu kWh/người, tăng tương ứng 101,43% và tăng 18,99% so với năm 2017; NSLĐ theo trạm biến áp đạt 0,058 người/MVA; NSLĐ theo km đường dây đạt 0,233 người/km.

Gắn với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của năm 2018, PTC1 đã có nhiều đổi mới trong quản lý hoạt động đào tạo, hướng đào tạo sát thực và gần gũi hơn với nhu cầu sản xuất kinh doanh chính.

Ngoài ra, PTC1 đã tạo dựng vừa tiếp quản các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành đã tạo ra một số công cụ thiết hữu trong quản trị và phù hợp với xu thế cách mạng công nghệ 4.0.Đ/c Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT phát biêu chỉ đạo tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được phát huy, tăng cường, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Triển khai học tập và từng bước đưa các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp đi vào cuộc sống, vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ để phát huy cao nhất tính hiệu quả của từng Nghị quyết, đồng thời phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đơn vị trên từng lĩnh vực, góp phần chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra. Kết thúc năm 2018 Đảng bộ đã có 120 đảng viên và 16 tổ chức Đảng được Đảng bộ PTC1 khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Ninh Bình và 02 cá nhân được Đảng bộ EVN khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 – 2018).

Định hướng kế hoạch năm 2019, bám sát chủ đề của EVN để cụ thể hóa vào tình hình PTC1 là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” theo Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 25/12/2018 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Long nêu ra những khó khăn cũng như những thách thức mà PTC1 phải đối mặt trong quá trình thực hiện, qua đó yêu cầu các đơn vị căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các giải pháp thực hiện để vận dụng tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm.
Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị: Phòng Kế hoạch; Phòng An toàn; Phòng Điều độ; TTĐ Ninh Bình… Sau khi nghe báo cáo của PTC1 và các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT ghi nhận những nỗ lực của PTC1 đã đạt được trong năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng, trọng tâm là đã vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng EVNNPT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế PTC1 cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong năm 2019, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT chỉ đạo PTC1 tiếp tục đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó thường xuyên giám sát hành lang an toàn lưới điện, tuyệt đối không để tình trạng sự cố trên diện rộng, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu này. Đặc biệt PTC1 cần phải đưa ra giải pháp bứt phá trong công tác giảm thiểu sự cố do sét, đây là nhiệm vụ số một trong năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT nhấn mạnh.


Đ/c Nguyễn Hữu Long, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đảng, Phó giám đốc quản lý điều hành PTC1 phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh các thành tích nổi bật Đảng bộ và PTC1 đạt được trong năm 2018, chỉ ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và kết quả công tác của các tập thể, cá nhân trong toàn Công ty, Lãnh đạo EVNNPT, PTC1 đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2018./.

Một số chỉ tiêu nhiệm vụ chính của PTC1 trong năm 2019:

1. ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT.

2. SẢN LƯỢNG TRUYỀN TẢI TRÊN: 84,411 tỉ kWh.

3. TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRUYỀN TẢI THẤP HƠN: 2,19%.

4. HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- Khởi công 5 dự án; Đóng điện 5 dự án; Quyết toán 14 dự án.

- Trong đó tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm:

+ Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông.

+ Giải pháp hạn chế điện áp cao tại các trạm biến áp 220kV Lào Cai và Sơn La.

+ Lắp đặt chống sét van cho đường dây, trạm biến áp nằm trong khu vực có nhiều sét.

+ Lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo sét trên phạm vi lưới điện truyền tải.

5. HOÀN THÀNH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VÀ TIẾP NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH MỚI:

- Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín.

- Đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị.

- Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị.

- Trạm biến áp 220kV Thủy Nguyên.

6. HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN, TRONG ĐÓ CÓ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH

TRỌNG ĐIỂM:

- Hoàn thành xong 27 công trình xử lý sạt lở móng cột đường dây 500kV, 220kV khu vực

Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh trước mùa mưa bão.

- Sửa chữa máy biến áp T2 110kV - 63MVA trạm biến áp 220kV Thành Công.

- Sửa chữa máy cắt và biến dòng điện các ngăn lộ 220kV trạm biến áp 220kV Vinh.

- Xử lý khoảng cách pha-đất khoảng néo 839-844 đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh.

7. TRIỂN KHAI ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TÂM VẬN HÀNH VÀ CÁC TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC:

- 8 Trạm biến áp 220kV không người trực và 6 Trung tâm vận hành.

8. THỰC HIỆN TÔT CHỦ ĐỀ NĂM 2019 CỦA EVN VÀ EVNNPT:

- Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

- Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia.


Một số hình ảnhToàn cảnh Hội nghịĐ/c Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kế Hoạch PTC1 trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Vũ Văn Lộc - Giám đốc TTĐ Ninh Bình trình bày tham luận tại Hội nghịĐ/c Lê Thế Huy - Phó phòng Tổ chức & Nhân sự công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018


Số lượt đọc:  397  -  Cập nhật lần cuối:  17/01/2019 11:01:20 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
TTĐ Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trong thanh, thiếu niên trường học
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tá Đinh Đình Hà- Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân; Ông Lương Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa; các đại ...
Liên kết