Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộ
Tin PTC1

PTC1 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018

VP - PTC1
Ngày 10 tháng 4 năm 2018 , Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2018.


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Bùi Văn Kiên – Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Công đoàn, các ban Tổng Công ty. Về phía Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) có đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Quản lý điều hành Công ty; Ban Giám đốc; Đồng chí Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty và 146 đại biểu đại diện cho toàn thể CNVCLĐ trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được nghe phần báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết HNNLĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ các cấp trong Công ty; Tổng hợp trả lời các kiến nghị, ý kiến đóng góp từ HNNLĐ các cấp; thảo luận đóng góp ý kiến của Hội nghị; Bầu đại biểu tham gia Ban đối thoại Công ty; Thông qua một số vấn đề sửa đổi, bổ sung liên quan đến qui định nội bộ...

Đ/c Nguyễn Phúc An - Phó giám đốc PTC1 trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Trưởng ban TTND PTC1 trình bày báo cáo hoạt động năm 2017

Báo cáo Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 do đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Trưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND) PTC1 trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật; Triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HNNLĐ năm 2017; Ban TTND đã tham gia giám sát việc xây dựng và thực hiện các Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế trích lập và sử dụng các quỹ; Quy chế phân phối tiền lương. Các đồng chí trong ban TTND đều làm việc kiêm nhiệm nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do hội nghị người lao động các cấp giao.

Phần thảo luận của các Đại biểu đã đưa ra các ý kiến về quyền, chế độ, điều kiện lao động, lợi ích hợp pháp, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và có các kiến nghị như: Mô hình công nghệ và tổ chức sản xuất có sự thay đổi lớn (TBA không người trực); định biên trong các TBA và đội TTĐ; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với mô hình và giai đoạn phát triển mới…


Đ/c Trần Mạnh Duy - Phó phòng TC&NS báo cáo kết quả HNNLĐ ở các cấp

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Mạnh Duy – Phó phòng TC&NS báo cáo kết quả HNNLĐ ở các cấp và tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị gửi đến HNNLĐ Công ty. Hội nghị thống nhất giao các phòng ban chức năng phối hợi với các đơn vị để giải quyết theo đúng trình tự theo qui định đáp ứng được những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời là động lực thúc đẩy công tác sản xuất ngày một phát triển.

Ngay tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 03 thành viên đại diện tập thể lao động tham gia Tổ đối thoại tại nơi làm việc; 5 thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020; 36 Đại biểu tham dự hội đại biểu người lao động EVNNPT năm 2018.Đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và nghe đồng chí Bùi Văn Kiên - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVNNPT phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Triển khai tốt Chiến lược phát triển Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; kế hoạch tổ chức thực hiện các đợt thi đua trong năm 2017.


Toàn cảnh hội nghị

Với tỷ lệ tán thành 100%, Nghị quyết của Hội nghị đã được thông qua thống nhất chương trình hoạt động, với 7 nhóm giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch: đảm bảo vận hành hệ thống Truyền tải điện Quốc gia an toàn, liên tục và ổn định; đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng đầu tư các dự án đầu tư xây dựng; pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, ĐTXD và tăng năng suất lao động; giải pháp tổ chức thực hiện chủ đề năm ”Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, tái cơ cấu bộ máy tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên; chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt dân chủ cơ sở.Đ/c Bùi Văn Kiên - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVNNPT phát biểu tại hội nghị

Hội nghị giao Ban Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 1 năm 2018.

Đ/c Nguyễn Hữu Long - Phó giám đốc PTC1 phát biểu kết luận hội nghị

Sau một buổi làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Người lao động năm 2018 của PTC1 đã thành công tốt đẹp. Phía trước nhiệm vụ năm 2018 rất nặng nề và phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, Công ty kêu gọi và huy động sức mạnh của tập thể CBCNV trong đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị, kinh tế của năm 2018, lập thành tích chào mừng, 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; 64 năm ngày thành lập ngành Điện lực Việt Nam và các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2018.

Một số hình ảnh
Đ/c Phạm Quang Hiếu - Trưởng phòng Điều độ PTC1 trình bày tham luận tại hội nghị


Đ/c Thái Minh Thắng - Giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 trình bày tham luận


Đ/c Phạm Quang Hòa - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 trình bày tham luậnĐ/c Vũ Sơn Hà - Phó giám đốc TTĐ Hà Nội trình bày tham luận
Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị
Số lượt đọc:  297  -  Cập nhật lần cuối:  20/04/2018 03:51:08 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Truyền tải điện Tây Bắc 2 (PTC1) truyên truyền đảm bảo vận hành an toàn lưới điện cao áp
Nhằm đẩy mạnh công tác “Tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện” đối với khu vực dân cư có đường dây truyền tải điện đi qua, đồng thời xây dựng phong trào tổ chức quyên góp trao ...
Liên kết