Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộ
Tin PTC1

PTC1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành TBA năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

VP - PTC1

Ngày 3/4/2018, tại Hải Phòng, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành trạm biến áp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 nhằm ngăn ngừa, giảm sự cố TBA. Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc quản lý điều hành Công ty và đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu đến từ các phòng ban Công ty và 11 Truyền tải điện (TTĐ) trực thuộc (Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách TBA, Trưởng phòng Kỹ thuật, CBKT phụ trách TBA thuộc phòng Kỹ thuật, Trạm trưởng, Trạm phó TBA).

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Tài - Phó phòng Kỹ thuật Công ty đã trình bày báo cáo đánh giá tổng kết công tác quản lý kỹ thuật, vận hành TBA năm 2017 và quản lý kỹ thuật, vận hành TBA năm 2018 phù hợp tình hình vận hành, mô hình tổ chức mới (TBA điều khiển xa), sự phối hợp giữa Công ty Truyền tải điện 1 với Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS); phân tích nguyên nhân đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi của các đơn vị và đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay của đơn vị để kiểm soát được các nguy cơ sự cố. Báo cáo đã đề ra 10 mục tiêu và 13 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định lưới Truyền tải điện năm 2018.

Đồng chí Đào Trọng Tài - Phó phòng Kỹ thuật PTC1 trình bày báo cáo

Sau phần báo cáo của phòng Kỹ thuật Công ty, các Truyền tải điện đã có các tham luận về các giải pháp quản lý kỹ thuật đã và đang được thực hiện tại đơn vị, các nội dung chưa làm được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; phân tích nguyên nhân về mặt quản lý đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi của các đơn vị; đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay của đơn vị để kiểm soát được các nguy cơ sự cố; đánh giá hiệu quả các giải pháp kỹ thuật đã triển khai thực hiện và đề xuất bổ sung các giải pháp ngăn ngừa sự cố năm 2018 với báo cáo với các chuyên đề như sau:

- Truyền tải điện Đông Bắc 1 với chuyên đề: “Các giải pháp kiểm soát đảm bảo an toàn khi thao tác nhất, nhị thứ các kinh nghiệm rút ra”

- Truyền tải điện Đông Bắc 3 với chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra xử lý nguyên nhân phát nhiệt để có giải pháp ngăn ngừa phát điểm tiếp xúc thiết bị tại TBA”.

- Truyền tải điện Hà Nội với chuyên đề: “Công tác thực hiện, triển khai và khai thác phần mềm quản lý kỹ thuật Pmis”.

- Truyền tải điện Tây Bắc với chuyên đề: “Công tác rà soát cấu hình rơle, hoàn công nhị thứ và các giải pháp kiểm soát công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị”

- Truyền tải điện Ninh Bình đưa ra chuyên đề : “các giải pháp xây dựng hàng rào an toàn nhị thứ và rơle để đảm bảo đơn vị thi công tại TBA ngăn ngừa sự cố”.

- Truyền tải điện Hà Tĩnh với “Các giải pháp quản lý đảm bảo vận hành an toàn TBA 500kV”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc PTC1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2017 của các đơn vị. Các chỉ tiêu sự cố đạt thấp hơn mức Tổng công ty giao, không để xảy ra các sự cố lặp lại. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tập đoàn, Tổng công ty là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và Nghị quyết số 5018/NQ-HĐTV của Tổng công ty ngày 21/12/2017 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện Quốc gia, thực hiện các giải pháp để giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố, trong đó tập trung giảm tổn thất điện năng ở cấp điện áp 220 kV và giảm sự cố nhằm ngăn ngừa, giảm sự cố lặp lại có tính chất tương tự năm 2017.

Đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc kỹ thuật PTC1 phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty yêu cầu các Phòng chức năng, các đơn vị TTĐ trực thuộc tập trung thực hiện 10 mục tiêu và 23 nhóm giải pháp về quản lý kỹ thuật, vận hành đường dây cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018 nhằm đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, đảm bảo đạt các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu suất sự cố trạm biến áp năm 2018./.

Một số hình ảnh

Đồng chí Phạm Quang Hòa - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Kỹ thuật TTĐ Hà Nội trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc TTĐ Đông Bắc 3 - trình bày tham luận

Đồng chí Hoàng Ngọc Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật TTĐ Ninh Bình trình bày tham luận

Đồng chí Đinh Khắc Long - Phó giám đốc TTĐ Đông Bắc 1 trình bày tham luận

Số lượt đọc:  694  -  Cập nhật lần cuối:  09/04/2018 02:17:06 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
TTĐ Hòa Bình với công tác an sinh xã hội và tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA
Tuyên truyền bằng hình thức trình chiếu và thuyết minh giải thích Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định 134/2013/NĐ-CP ...
Liên kết