Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Đảng ủy PTC1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Manh Hùng-VP PTC1
Ngày 11/1, tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Đảng bộ PTC1 tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nghe phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 (Các đơn vị trực thuộc qua Hội nghị truyền hình).Toàn cảnh một điểm cầu tại trụ sở PTC1

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy PTC1, cùng toàn thể Đảng viên, (các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ PTC1 đã tiến hành học tập qua 11 điểm cầu truyền hình). Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ EVN đến 65 điểm cầu truyền hình các đơn vị trực thuộc,

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị các doanh nghiệp trong Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Sau phần tham gia Hội nghị trực tuyến từ Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III và triển khai Chương trình Hành động của Đảng ủy EVNNPT thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đảng ủy EVNNPT triển khai Chương trình Hành động của Đảng ủy EVNNPT thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã phân tích những thuận lợi, khó khăn. Qua đó đưa ra thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp; cải thiện môi trường làm việc và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên; tạo động lực mới xây dựng EVNNPT ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng để phát triển ngành điện nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời để đưa ra các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra trong Nghị quyết.

Đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVNNPT thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhấn mạnh vào các nội dung đã được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của EVNNPT.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ EVN và Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của EVNNPT. Sau Hội nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy sẽ xây dựng kế hành động cá nhân, các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và báo cáo kết quả học tập lên cấp ủy Đảng./.

Số lượt đọc:  242  -  Cập nhật lần cuối:  14/01/2021 11:02:32 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
“Mùa đông không lạnh” với Cô, trò trường THCS Yên Định, Bắc Mê, Hà Giang
Điểm Trường nằm trong tuyến đường dây 220kV Hà Giang – Thủy điện Tuyên Quang (2 mạch) thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 3 quản lý đi qua.
Liên kết