Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộLịch tuần
Tin PTC1

Đảng bộ PTC1: Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW

Hồng Hoa - VP ĐUCĐ PTC1
Sáng 26/9/2019, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ – chủ trì hội nghị.Đ/c Trần Minh Tuấn, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PTC1, trình bày báo cáo thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW tại Hội nghị

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, Đảng bộ PTC1 đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng (XDĐ), liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ ta. Từ đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ PTC1 thật sự trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên giữ gìn đạo đức, lối sống, vai trò gương mẫu – coi đây là nhân tố hàng đầu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết các cán bộ, đảng viên đã nhận thức được nhiệm vụ của bảo vệ chính trị nội bộ đó chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy.

Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ yêu cầu của công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, thi đua khen thưởng… được thực hiện theo đúng quy định Đã có 15 nhân sự cấp ủy Đảng bộ PTC1, 50 nhân sự cấp ủy Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 – 2020, được thẩm định tiêu chuẩn chính trị đạt yêu cầu, không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị. Có 188 nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và 166 nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 được thẩm định đủ tiêu chuẩn chính trị. 144 trường hợp cán bộ được bổ sung vào cấp ủy các cấp (Đảng bộ PTC1, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PTC1, ĐBBP và Chi bộ trực thuộc ĐBBP), không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị.

Về bổ nhiệm cán bộ: 380 trường hợp được bổ nhiệm mới, không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị. Đến thời điểm này, Đảng bộ PTC1 đã thẩm định, kết nạp cho 174 trường hợp và 100% đều đạt quy định, không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo, nhất là việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ chính trị đối với cán bộ, đảng viên để công tác bảo vệ chính trị nội bộ thật sự xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Đ/c Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ – đã ghi nhận tinh thần làm việc tập trung, các ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực cũng như những kiến nghị, giải pháp đã được đưa ra; giao các bộ phận liên quan triển khai, thực hiện các nội dung liên quan mà Hội nghị đã thống nhất.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức cho ý kiến, biểu quyết việc xem xét kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú và xét, chuyển đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị đến hạn; Công bố Quyết định chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Nguyễn Lê Ngọc – Bí thư Chi bộ, trưởng phòng Tài chính và Kế toán, đồng chí Thái Minh Thắng – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2 bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cũng nhân dịp này, Đảng bộ PTC1 đã tổ chức Lễ chia tay đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ và đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - được về nghỉ chế độ./.
Một số hình ảnh.Đ/c Lưu Bình Công, Bí thư chi bộ phòng vật Tư phát biểu tại Hội NghịĐ/c Nguyễn Văn Hưng, UVBCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ phòng Viễn thông & Công nghệ Thông tin PTC1 phát biểu tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Phúc An, Phó bi thư Đảng bộ PTC1 phát biểu tại Hội nghị
Số lượt đọc:  280  -  Cập nhật lần cuối:  03/10/2019 09:00:15 AM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
Hội nghị tuyên truyền bào vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu đồng chí Hoàng Công Bộ - Phó chủ tịch huyện Hiệp Hòa kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nội dung
Liên kết