Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộ
Tin PTC1

Clip: Một trong những nội dung trong tài liệu VHDN - Chuẩn mực đạo đức; Giá trị cốt lõi

Tài liệu Văn hóa EVN NPT phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVN NPT nhằm mục đích hướng dẫn, thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên EVNNPT.

Nội dung: Chuẩn mực đạo đức được thể hiện rõ qua Clips sau đây:
Số lượt đọc:  93  -  Cập nhật lần cuối:  07/05/2019 12:59:16 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
TTĐ Hòa Bình với công tác an sinh xã hội và tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA
Tuyên truyền bằng hình thức trình chiếu và thuyết minh giải thích Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định 134/2013/NĐ-CP ...
Liên kết