Trang chủ  |  Sơ đồ trang  |  Check mail
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐảng ủyĐoàn thểTrang Nội bộ
Tin PTC1

Chính sách An ninh thông tin

VP PTC1
Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ra Quyết định về việc ban hành Tài liệu Hệ thống quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

1. MỤC ĐÍCH
Giúp Ban lãnh đạo Tổng Công ty làm rõ các cam kết về An ninh thông tin trong toàn Tổng Công ty về: phạm vi các đơn vị áp dụng, phạm vi nghiệp vụ áp dụng.
Giúp nhân viên công ty biết và tuân thủ: Chính sách An ninh thông tin của Tổng Công ty và các cam kết cụ thể đối với các lĩnh vực như trên.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng trong toàn Tổng công ty.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013Số lượt đọc:  70  -  Cập nhật lần cuối:  07/05/2019 05:05:46 PM
Bài đã đăng:
Bảo vệ hành lang lưới điện
TTĐ Hòa Bình với công tác an sinh xã hội và tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA
Tuyên truyền bằng hình thức trình chiếu và thuyết minh giải thích Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định 134/2013/NĐ-CP ...
Liên kết